Zuid-Soedan

Hulp nodig voor Zuid-Soedan!

Er zijn bijna 2 miljoen mensen op de vlucht, waarvan UNHCR gemiddeld 1.800 vluchtelingen per dag opvangt aan de grens met Oeganda.

Maar met het stijgend aantal vluchtelingen komen we flink tekort. Wij hebben uw hulp hard nodig!

GEEF NU 

€ 15
Zeil om een noodtent waterdicht te maken


€ 30
Noodpakket (dekens, kleding, waterfles) voor een Zuid-Soedanees gezin


€ 50
Hiermee kan een Zuid-Soedanese familie op de vlucht een week overleven

In 2011 werd Zuid-Soedan onafhankelijk na een langdurig conflict met Soedan. Sinds december 2013 laait het geweld weer op.

Begin 2014 ving Ethiopië de grootste groep Zuid-Soedanese vluchtelingen op. Tijdens de zomermaanden van 2016 zijn veel mensen naar Oeganda gevlucht. Het merendeel van deze vluchtelingen bestaat uit vrouwen en kinderen.

De helft van de Zuid-Soedanese bevolking is afhankelijk van humanitaire hulp. UNHCR biedt hen in Zuid-Soedan en in de buurlanden bescherming, onderdak, medische hulp en overige noodhulp.

Het vergroten en verbeteren van de opvangfaciliteiten in Oeganda is momenteel de grootste prioriteit. Vluchtelingen worden opgevangen bij de grensposten en vervolgens naar opvangcentra in de regio gebracht. Deze centra kunnen de grote stroom mensen niet aan. UNHCR werkt keihard om de capaciteit van de centra uit te breiden, maar komt geld tekort. Om de benodigde hulp te kunnen bieden is extra financiële steun hard nodig.

 

“Ik heb dekens nodig. Het is koud ’s nachts en ik wil niet dat mijn kinderen ziek worden.”

Rebecca Barnaba, 23, moeder in het Doro vluchtelingenkamp