Zet ons in uw testament

Hiervoor zijn verschillende manieren:

Erfgenaam – via een erfstelling benoemt u UNHCR tot (mede) erfgenaam. Als erfgenaam ontvangen wij een bepaald percentage van uw nalatenschap. U beslist zelf welk percentage dat is.

Legaat – met een legaat laat u een vastgesteld geldbedrag of een bezit (huis, grond, aandelen) na aan UNHCR.

Een notaris helpt u bij het opmaken van uw testament.

 

“Door aan UNHCR te geven via uw testament laat u voor vluchtelingen wereldwijd de hoop en kans op een betere toekomst na.”

ANBI
UNHCR is als goed doel door de Nederlandse Belastingdienst erkend als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit betekent dat wij volledig zijn vrijgesteld van erfbelasting.

Vragen
Heeft u vragen over het opnemen van UNHCR in uw testament?
U kunt daarvoor altijd terecht bij Saskia Baar via [email protected] of bel naar 070 – 250 18 15.