UNHCR wzywa UE do większego zaangażowania w pomoc uchodźcom

06-12-2016 Warszawa, Bruksela, Genewa (UNHCR) – UNHCR, Agencja ONZ ds. Uchodźców, przedstawiła dziś Unii Europejskiej propozycję pakietu dalekosiężnych reform dotyczących globalnego zaangażowania Europy w kryzys uchodźczy oraz europejskiego systemu azylowego. W pakiecie tym apelujemy o opracowanie bardziej przemyślanego i ukierunkowanego wsparcia dla tych krajów, z których uchodźcy albo pochodzą, albo […]

06-12-2016

Warszawa, Bruksela, Genewa (UNHCR) – UNHCR, Agencja ONZ ds. Uchodźców, przedstawiła dziś Unii Europejskiej propozycję pakietu dalekosiężnych reform dotyczących globalnego zaangażowania Europy w kryzys uchodźczy oraz europejskiego systemu azylowego. W pakiecie tym apelujemy o opracowanie bardziej przemyślanego i ukierunkowanego wsparcia dla tych krajów, z których uchodźcy albo pochodzą, albo przejeżdżają przez nie, albo znajdują w nich schronienie. Wzywamy Europę także do zrewidowania planów działań kryzysowych, tak by obejmowały one duże napływy uchodźców i migrantów. Wreszcie, chcemy, by państwa członkowskie UE przeznaczały więcej środków na integrację uchodźców, czyli na mieszkania, zatrudnienie i naukę języka.

“W zeszłym roku Europie nie udało się wypracować wspólnej i sprawnej reakcji na wyzwania spowodowane przybyciem ponad miliona uchodźców i migrantów”, powiedział Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców Filippo Grandi. “Skutkiem tego był chaos na granicach prowadzący do załamania się zaufania społecznego w zdolność państw do sprawnego zarządzania kryzysem. Wykorzystali to ci, którzy chcieli zrzucić całą winę za kryzys na uchodźców. Teraz chodzi o to, by państwa członkowskie UE wspólnie pokazały, że potrafią efektywnie i zgodnie z zasadami zająć się uchodźcami, pomóc w uspokojeniu długoterminowych trendów uchodźczych poprzez wysiłki podejmowane poza granicami UE – a jednocześnie nadal udzielać uchodźcom gościny w Europie.

“Lepsza ochrona uchodźców w UE i na świecie” to propozycje UNHCR, które stanowią zestaw praktycznych wskazówek. Wśród nich znajdują się konkretne sposoby niwelowania powodów, dla których uchodźcy muszą opuścić swój kraj i szukać schronienia gdzie indziej, propozycje stworzenia alternatywnych bezpiecznych metod dotarcia do Europy oraz zastosowania uproszczonego systemu azylowego, który pozwalałby na szybką i sprawną identyfikację oraz rejestrację nowo przybyłych i który pomógłby odzyskać utracone zaufanie publiczne.

“Nadszedł czas na nową wizję Europy zaangażowanej w światowy kryzys uchodźczy, na kontynuację historii tolerancji i otwartości. Historii, która odwołuje się do potrzeby ochrony, ale która ma również swój wymiar praktyczny i pragmatyczny”, powiedział Grandi. “Wiemy z przeszłości, że Europa jest silniejsza, gdy wyzwania ją jednoczą. Wierzę mocno, że dziś także jest to mozliwe”.

Propozycje UNHCR, które stanowią uzupełnienie obecnego Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego oraz reform proponowanych przez Komisję Europejską, zmierzają do stworzenia uproszczonego systemu azylowego. Zapewni on uchodźcom dostęp do terytorium, prawidłowej rejestracji i recepcji, ustali podział odpowiedzialności za osoby ubiegające się o nadanie statusu uchodźcy między państwa członkowskie UE i zapewni, że każde państwo członkowskie będzie zdolne do wypełniania tych zadań. Reformy proponowane przez UNHCR zagwarantowałyby prawo do ochrony międzynarodowej, zwiększyły skuteczność procesu weryfikacji cudzoziemców, zapewniły skuteczne zarządzanie napływem uchodźców i migrantów – mogąc jednocześnie skutkować zmniejszeniem kosztów.

Propozycje zawierają stworzenie wspólnego europejskiego systemu rejestracji oraz przyśpieszonych i uproszczonych procedur rozpatrywania wniosków o nadanie statusu uchodźcy. Zakładają także priorytetyzację łączenia rodzin, ujednolicone traktowanie dzieci bez opieki, ustalają mechanizm relokacji uchodźców z państw członkowskich najbardziej obciążonych ich napływem, a także przewidują stworzenie skutecznego systemu zawracania cudzoziemców, którzy nie wymagają ochrony międzynarodowej.

Polska wersja propozycji UNHCR “Lepsza ochrona uchodźców w UE i na świecie”.

“Factsheet: Better Protecting Refugees in the EU and globally” (UWAGA: Pobranie nastąpi automatycznie po uruchomieniu linka)