Select a language for our global site:

Select a country site:
 

Ludzkie historie | Ludzie, nie liczby

Oficjalne oświadczenia i dane statystyczne kryją w sobie ludzi ze wstrząsającymi historiami cierpienia i utraty, ale również z nadziejami i planami. UNHCR uważa, że jego rolą jest oddanie głosu tym, którzy go nie mają. Nasi pracownicy stale publikują na stronie internetowej ludzkie historie – opowiedziane im przez uchodźców, osoby ubiegające się o status uchodźcy, bezpaństwowców. W ten sposób żyjący w bezpiecznych i komfortowych warunkach mogą lepiej zrozumieć, dlaczego wysiedleni siłą i bezpaństwowcy potrzebują zrozumienia i opieki. Posłuchaj historii o trudzie, odwadze, zmaganiach i wytrwałości.

Ludzkie historie

Page 1 of 3123