Evalvacije in raziskovanje

 

UNHCR izvaja sistematično analiziranje in ocenjevanje lastnih projektov, programov, praks in politik.

UNHCR prav tako spodbuja raziskave na področjih begunstva, migracij in človekoljubnih dejavnosti ter stremi k izmenjavi idej, izkušenj ter informacij med različnimi akterji humanitarne, akademske, politične in medijske skupnosti.

Na tej strani lahko najdeš zbirko različnih študij in poročil, znanstvenih in raziskovalni člankov, časopisov in revij ter evalvacijsko in raziskovalno gradivo, ki se nanaša na posamezne države. Nabor raziskovalnih orodij je namenjen raziskovalcem kot pomoč pri njihovem delu. V slovarčku izrazov so pojasnjeni osnovni izrazi.