Pravni dokumenti

Ta stran vsebuje obsežen izbor mednarodnih in evropskih pravnih instrumentov ter nacionalnih zakonodaj s področij azila, migracij, zaščite beguncev in temeljnih pravic oseb brez državljanstva. Ena glavnih nalog agencije ZN za begunce je tudi podajanje mnenj o obstoječi ali novi zakonodaji in predlogih amandmajev. Poleg tega oblikuje UNHCR tudi konkretna priporočila, da bi vladam pomagal pri oblikovanju nacionalnih zakonodaj, ki bi bile v skladu z mednarodnimi standardi.