Skrb za ranljive skupine

 

Begunci in prosilci za azil spadajo v eno najbolj ranljivih skupin ljudi na svetu. Med njimi so tudi posamezniki, ki so zaradi posebnih potreb in problemov ter tveganj, s katerimi se soočajo, še bolj ranljivi.

Otroci so še posebej izpostavljeni številnim nevarnostim. Ker je njihovo preživetje odvisno od podpore odraslih ljudi, potrebujejo posebno pozornost. Za normalno rast in razvoj otroka je potrebno zagotoviti ustrezne življenjske pogoje in čim bolje zadovoljiti njegove specifične potrebe.

Begunke, ki so oropane varnosti doma, soočene z naporno, dolgo potjo in neredkim nadlegovanjem in spolnim nasiljem, prav tako spadajo v posebej ranljivo skupino razseljenih oseb. Poleg tega so begunke pogosto tudi izključene iz odločanja o lastnem življenju, družini in domu, zato njihove pravice pogosto niso upoštevane.

Posebno zaščito potrebujejo tudi starejši, ljudje s posebnimi potrebami in ljudje, ki so okuženi z virusom HIV ali pa so že zboleli za aidsom. Ti ljudje so pogosto preganjani ali se soočajo z diskriminacijo. Ker njihove pravice niso spoštovane v celoti, takšni posamezniki ne morejo dostojno živeti.

UNHCR posveča posebno pozornost potrebam najbolj ranljivih skupin ljudi. Njihove specifične potrebe upošteva pri oblikovanju svojih programov in aktivnosti za nudenje zaščite, kot tudi pri vsakoletnem načrtovanju prihodnjih operacij.