Statistike

UNHCR želi prispevati k odločitvam na področju azila in migracij in k javnim razpravam tudi prek zagotavljanja točnih, ustreznih in ažurnih statističnih podatkov. Na tej strani je mogoče najti statistične podatke o številu beguncev, prosilcev za azil, oseb brez državljanstva, otrok in mladoletnikov brez spremstva ter statistične trende, ki se nanašajo na vložene prošnje za azil in priznane statuse begunca v srednjeevropski regiji.