Avrupa Birlilği ve Türk Hükümeti tarafından finanse edilen iki proje kapsamında 2017-2018 akademik yılında, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve UNHCR, Suriyeli lise öǧrencilerine yoǧunlaştırılmış Türkçe dil kurslarına katılma fırsatı sağlayacaklar.

Bu programı tamamlayan öğrenciler Türkiye’deki üniversitelere girebilmek için Türkçe dil yeterliliğini sağlamış olacaktır.

Suriyeliler için Üniversiteye Hazırlık İleri Düzey Türkçe Eğitim Programı (Şehir Merkezleri TÖMER) Başvuru Şartları:

  • Türkiye’de yaşayan kayıtlı Suriye vatandaşı olmak
  • Türkiye’de Geçici Koruma kapsamında olmak
  • 99’lu numara ile başlayan Yabancı Kimlik Numarası bulunan Geçici Koruma Kimlik Belgesi sahibi olmak
  • Türkiye’de geçici barınma merkezleri (kamp) dışında yaşıyor olmak
  • 17-25 yaşında olmak (01.01.1993 tarihi ve sonrasında 01.01.2001 tarihinden önce doğmuş olmak)
  • Lise eğitimini tamamlamış olmak (Diploma ve Denklik Belgesi ile bunu kanıtlayabiliyor olmak)
  • Diploma ortalaması 100 üzerinden 60.00 ve üzeri olması,
  • Yüksek öğrenimine Türkiye’deki bir üniversitede devam etme arzusunda olmak
  • Başarılı olmak için gerekli motivasyona ve potansiyele sahip olmak.

Detaylı bilgi için:  https://tbbs.turkiyeburslari.gov.tr/