'
;

#Mültecilerle Dilekçesi

Mültecilere yönelik var olan küresel dayanışmayı gözler önüne sermek için, UNHCR 2016 yılında #Mültecilerle isimli bir kampanya başlattı. 2018 yılına kadar sürecek olan kampanya, herkese karar veren mercilere dayanışma ve müşterek sorumlulukları çerçevesinde hareket etmeleri gerektiği yönünde net bir mesaj vermeyi amaçlayan #Mültecilerle dilekçesini imzalama çağrısında bulunuyor.

#Mültecilerle dilekçesini imzalayarak hükümetlere sözlerini tutma çağrısında bulunabilirsiniz. Bu dilekçe, aşağıdaki taleplerde bulunuyor:

  • Her mülteci çocuğun eğitim almasını
  • Her mülteci ailenin yaşayacak güvenli bir yeri olmasını
  • Her mültecinin ailelerini desteklemek için çalışabilmesini veya yeni beceriler öğrenebilmesini

Savaş veya zulüm nedeniyle her 113 kişiden birisinin evlerinden kaçmak zorunda kaldığı bir dünyada, dünya kamuoyunun #Mültecilerle birlikte olduğunu göstermemiz kritik önem taşımaktadır.

 

Dilekçeyi imzalamak için tıklayın