• Metin boyutu Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

UNHCR ve Türkiye Barolar Birliği bir mutakabakat zaptı imzalıyor

Yazı, 20 Haziran 2016

20 Haziran 2016, ANKARA – Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Türkiye Barolar Birliği bugün, Türkiye’deki sığınmacı ve mültecilere hukuki yardım sağlamak üzere daha fazla ortaklaşa çalışmak amacıyla UNHCR ve Türkiye Barolar Birliği arasında uzun zamandır süregelen işbirliğine resmiyet kazandıran bir mutabakat zaptı imzalıyor.

UNHCR Türkiye Temsilci Yardımcısı Paolo Artini, “Dünya Mülteciler Günü’nde, bugün imzalanan bu mutabakat zaptı, UNHCR ve Türkiye Barolar Birliği arasında uzun yıllardır devam eden verimli işbirliği için önemli bir adım niteliğini taşımaktadır. Hukuki yardım sağlanması, mülteciler için elzem önemdedir ve avukatlar, mültecilere yardım edilmesinde kilit rol oynamaktadır. UNHCR, Barolar Birliği’nin bu alandaki çabalarına katkıda bulunmayı dört gözle bekliyor.” dedi.

Bu mutabakat zaptı çerçevesinde, uluslararası koruma alanında teknik destek sağlanacaktır. Bu teknik destek, arasında eğitim çalıştayları, seminerler ve yuvarlak masa istişarelerinin de bulunduğu bir dizi etkinliğin hayata geçirilmesi ve diğer ülkelerdeki iyi uygulamaların ve tecrübelerin paylaşımı yoluyla sağlanacaktır. Baroların sunduğu hukuki yardım hizmetlerinin etkin şekilde sağlanmasını güçlendirmeye katkıda bulunmak üzere, bilgi paylaşım mekanizmaları da geliştirilecektir. Bu etkinlikler, yasal çerçevenin ve mevcut mevzuatın uygulanmasının güçlendirilmesinin desteklenmesi için ortak olarak yürütülecektir.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, “Böyle bir mutabakat zaptının Dünya Mülteciler Günü’nde imzalanıyor olması, haziharda dünyadaki en fazla sayıda mülteciye ev sahipliği yapan ülkemiz için özellikle çok büyük önem arz etmektedir. Ülkemizdeki Suriyeli nüfusunun adalete etkin erişimini temin etmek üzere bir bileşeni de barındıran `Türkiye’de Herkes için Adalete Erişim Bağlamında Hukuki Yardım Uygulamalarının İyileştirilmesinin Desteklenmesi (SILA)` projesi; UTBA İnsan Hakları Merkezi bünyesinde tesis edilmiş olan Mülteci Hakları Çalışma Grubu’muz; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Sığınma konusunda yakın zamanda yeni bir modül başlatmış olan Hukuk Alanında Çalışanlar için İnsan Hakları Eğitimi Programı (HELP) gibi mülteciler konusundaki diğer çabalarımıza ve etkinliklerimize de katkıda bulunacak olan, Birliğimiz ve UNHCR arasındaki işbirliğine istinaden bu mutabakat zaptı aracılığıyla önemli bir adım atılmıştır.” dedi.

Türk yetkilileri tarafından kaydedilmiş olan 2.7 milyonun üzerinde Suriyeli mültecinin yanı sıra UNHCR tarafından kaydedilmiş 75’den fazla uyruğa mensup 270.000 civarında sığınmacı ve mülteciyle; Türkiye şu anda dünyadaki en fazla sayıda mülteciye ev sahipliği yapmaktadır. UNHCR, Suriye krizinin başladığı 2011 yılının başından bu yana, kamplarda ve kentsel alanlarda yaşayan mültecilere insani yardım ulaştırarak Türk yetkililerle yakın destek içerisinde çalışmaktadır.

Daha fazla bilgi için:

UNHCR, Sayın Selin Ünal, Cep Telefonu: +90.530.2827862 E-posta: unal@unhcr.org
Türkiye Barolar Birliği, Sayın Özge Şener Cep Telefonu: +90 533.033.45.43 E-posta: ozge.sener@barobirlik.org.tr