• Metin boyutu Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

UNHCR ve Mülteciler İçin Uluslararası Koruma

Konya’da ki yerel ve ulusal basın mensuplarına mülteciler için uluslararası koruma süreci ve Türkiye’deki sığınma sistemine yönelik brifing verildi.
UNHCR mülteciler için uluslararası koruma sağlar ve mülteci sorunlarına kalıcı çözümler bulmak için hükümetle birlikte çalışır.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) 1 Ocak 1951 tarihinde kurulmuştur. UNHCR mülteciler için uluslararası koruma sağlar ve mülteci sorunlarına kalıcı çözümler bulmak için hükümetle birlikte çalışır. Uluslararası koruma, devletlerin kendi vatandaşlarını koruma yükümlülüklerini yerine getiremediği durumlarda başka ülkelere sığınma talebinde bulunan insanların güvenliğe ulaşmaları, tehlikeli olan yerlere gönderilmemeleri ve temel insan haklarından yararlanabilmeleri anlamına gelmektedir. Uluslararası koruma geçicidir. Çözüm, ulusal korumanın yeniden sağlanması veya sunulmasıdır. Bunun için üç olasılık mevcuttur; menşe ülkeye geri dönmek, iltica edilen ülkeye yerleşmek veya üçüncü bir ülkeye gitmektir.