• Metin boyutu Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

Yönetim ve Organizasyon

UNHCR’ın yapısı ve yönetimi

BM Mülteci Örgütü, BM Genel Kurulu ve Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) altında hizmet verir. 85 üyeden oluşan UNHCR Yönetim Komitesi, Örgüt’ün iki yıllık programlarını ve mevcut bütçesini onaylar. BM Genel Kurulu tarafından atanan Yüksek Komiser, António Guterres, söz konusu bütçe ve programlar Komite’ye sunar.

 

BM Mülteci Örgütü’nün görev yetkisi, 1950 UNHCR Statüsü tarafından tanımlanır. 2003 yılında Genel Kurul, Örgüt’ün görev süresini “mülteci problemi çözülene kadar” uzattı. Yüksek Komiser, UNHCR’ın çalışmalarını Genel Kurul ve ECOSOC’a yıllık rapor eder.

 

Örgüt’ün başı olarak Yüksek Komiser, UNHCR’ın kontrolü ve yönetiminden sorumlu. Yüksek Komiser, UNHCR’ın çalışmalarını Yüksek Komiser Vekili ve Koruma ve Operasyonlar Yüksek Komiserleri Asistanı’nın yardımlarıyla yürütür.

 

Örgüt, 123 ülkede, 7.190’dan fazla ulusal ve uluslararası çalışanı bünyesinde barındırır.

 

UNHCR’ın operasyonlarının çoğu, saha görevlerini kapsar. Örgüt’ün dünya genelindeki operasyonları, kiralık uçaklara toptan gıda ve tıbbi malzeme tedariğinden tutun da çalışanların istihdamı ve tehlikeli koşullarda güvenliğinin sağlanmasına kadar çeşitli unsurları içerir. Cenevre merkezli belli başlı departmanlar, insan kaynakları, finans, dış ilişkiler, koruma ve operasyonlar gibi kilit bölümleri denetler. Birçok bölgesel ofis, Cenevre ve denizaşırı ofisler arasındaki bağlantıyı sağlar.

 

UNHCR’ın sahadaki temel çalışmaları, saha, alt, şube ve bölge ofisleri tarafından idare edilir. Yüksek Komiser temsilcileri, çok sayıda bölgesel temsilciliğin yanısıra, Örgüt’ün görev alanında bulunan ülkelerdeki faaliyetleri yürütür.