• Metin boyutu Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

Koruma Stratejilerinde Bir Mihenk Taşı

Savunculuk

Savunuculuk, UNHCR’ın vatansız insanlar, yerlerinden edilmiş ve sığınma talep eden kişiler ve mültecileri korumak için yürüttüğü faaliyetlerde temel unsur olarak karşımıza çıkmakta. Bu prensip, müzakere, gözetim, bilgi akışı gibi faaliyetlerle birlikte yürütülen koruma stratejilerinin mihenk taşı sayılır. Bu aktiviteler, UNHCR’ın sorumluluğunu üstlendiği insanları, bölgesel ve küresel seviyelerde daha iyi korumak için belirlenen hizmet ve politikaların dönüştürülmesine yardımcı olmakta. Hem anavatanlarında hem de sığınmacı olunan ülkelerde, UNHCR ulusal sosyo-ekonomik ve politik yapılarla işbirliği içinde çalışmakta. Söz konusu yapılar, ilgi alanındaki insanlar ve mültecilerin hayatlarını doğrudan etkileyen politikaları, yasaları ve onların uygulamalarını uluslararası standartlar seviyesine getirmekte. Zorla yerlerinden edilme durumlarında, UNHCR, hükümetleri, diğer karar merciilerini, işbirliği içinde bulunduğu sivil toplum kuruluşlarını ve halkı etkileyebilmek adına savunuculuk görevini üstlenir. Bunun sonucunda ise UNHCR’ın ilgi alanındaki kişilerin korunmasına yönelik uygulamaların kabul edilmesini sağlar.