• Metin boyutu Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

Kalıcı Çözümler

Nihai Hedef

UNHCR’ın temel hedefi mültecilerin temel insan haklarını korumak ve onların güvenli koşullar altında yaşamasını sağlamak iken, nihai hedefimiz mültecilerin hayatlarını huzur ve onur içinde yeniden inşaa etmelerini mümkün kılan kalıcı çözümler bulmak. UNHCR’ın mültecilere sunduğu üç kalıcı çözüm bulunmakta; gönüllü geri dönüş, yerel entegrsyon ve yerleştirme. Bahsi geçen kalıcı çözümler, evlerine dönmesi mümkün olmayan veya ev sahibi ülkede kalmak istemeyen kişiler için söz konusu olmakta. UNHCR her yıl, bu çözümlerden birini ya da diğerini mülteciler için mümkün kılmaya çalışmakta. Fakat milyonlarca mülteci ve daha fazla sayıda ülkesinde yerlerinden edilmiş kişi için kalıcı çözümler söz konusu bile değil. UNHCR, çözüme ulaşabilmek adına sürüncemede kalan problemlere dikkat çekmekte. Birçok durumda ise, uzun süreli bir çözüm yolunun bulunmayışı güvenliğe ilişkin sorunları daha kötü hale getirmekte.