• Metin boyutu Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

Kime Yardım Ediyoruz

Dünya Genelinde Savunmasız Durumdaki Milyonlarca İnsan

UNHCR’ın temel amacı, mültecilerin refahını sağlamak ve sahip oldukları hakları korunmak. Bunu gerçekleştirmek adına, biz herkesin, ihtiyaç duyduğu anda başka bir ülkede sığınma talep edebilmesini, mülteci olarak başvurabilmesini ve gerekli koşullar sağlandığı zaman da evlerine gönüllü olarak geri dönüş yapabilmelerini garanti altına almak adına uğraş vermekteyiz. UNHCR, mültecilerin evlerine dönmelerine yardımcı olarak ya da başka bir ülkede yerleşmelerine aracılık ederek çıktıkları bu zorlu yolculukta onlara kalıcı çözümler sağlamayı amaçlar. Örgüt, aynı zamanda vatansız insanları koruma altına alma ve vatansızlık sorununu en alt seviyeye indirme yetkisine sahip. Mülteciler yararına yürüttüğü temel çalışmaları desteklemek adına, BM Mülteci Örgütü Yönetim Kurulu ve BM Genel Konseyi diğer grupların da faaliyetlere katılmaları amacıyla onlara yetki vermekte. Söz konusu gruplar, daha önce mülteci statüsüne sahip insanlar ve yerlerinden edilmiş kişileri kapsamakta.

 

UNHCR, devletleri ve diğer aktörleri teşvik ederek zorla yerinden edilme durumlarını asgari seviyeye indirmeyi hedefler. Bu amaçla, sorunların barışçıl yollarla çözümünü ve insan haklarının korunmasına yönelik teşvik edici koşulları gündeme getirir. Örgüt, ortaya konan tüm eylemlerde, kadınların ve kız çocuklarının toplumun diğer kesimindeki insanlarla eşit haklara sahip olmalarını teşvik eder. Ayrıca çocukların ihtiyaçlarının yerine getirilmesi konusunda özel bir hassasiyet gösterir.