• Metin boyutu Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

Engelliler

Dünya Sağlık Örgütü’nün tahminlerine göre, dünya genelinde zorla yerlerinden edilmiş kişilerin 2.3 milyon ila 3.3 milyonu engelli, söz konusu insanların üçte birini ise çocuklar oluşturmakta. Buna rağmen, engelli insanlar genellikle göz ardı edilmekteler veya yerlerinden edilmiş topluluklarının arasında gözden kaçırılmaktalar. Daha büyük risk taşıyan insanlarla daha yakından ilgilenilmesine ilişkin harcanan çabalara rağmen, çoğunluk için belirlenen destek ve koruma kriterleri, engelleri olan insanların özel ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalmakta. Tespit etme ve başvuru prosedürlerinin yokluğu, yetersiz hizmetler ve erişimden dolayı, yüz binlerce engelli insan hak ettikleri insani yardımdan yoksun bırakılmakta.

 

Engelli insanlar, fiziksel, cinsel ve duygusal istismara karşı daha savunmasız durumda olurlar ve fazladan korunmaya ihtiyaç duyabilirler. Yıkanma alanlarına ve tuvaletlere erişimde olduğu gibi bazı durumlarda mahremiyetin olmayışı, engelli insanların istismar edilmesine ilişkin riski arttırmakta. Engelliler genellikle topluluk hayatının bir parçası olamazlar; etrafındaki insanlar kaçmaya başladıklarında geride bırakılma tehlikesi ile karşı karşıyadırlar ve ailelerinin nerede olduklarının saptanmasına ilişkin programlara erişimleri konusunda zorluklar yaşayabilirler.

 

UNHCR, hem kendi çalışanları hem de ilgi alanındaki insanlar açısından engellilerin haklarını savunur. Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına ilişkin Sözleşme 2008 yılının Mayıs ayında yürürlüğe girdiğinde, UNHCR operasyonlarında söz konusu sözleşmenin öngördüğü ilkeleri de baz almaya başladı. BM Mülteci Örgütü, Birleşmiş Milletler’in engellilerle ilgili kurduğu çalışma grubunun da üyesi.  

 

BM Mülteci Örgütü’nün Toplumsal Kalkınma, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Çocuklar Bölümü’nde çeşitli geçmişlere sahip, engelli insanlara destek olabilecek eğitimli çalışanlar bulunmakta. Çalışanların eğitimleri, Yaş, Toplumsal Cinsiyet ve Başkalığın Eşitliği’nin altını çizmekte. Ayrıca, UNHCR’ın ilgi alanındaki insanların, Örgüt’ün tüm operasyonlarının projelendirilmesi, uygulanması, denetlenmesi ve değerlendirilmesindeki anlamlı katkıları vurgulamakta.