• Metin boyutu Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

Acil Durum Müdahalesi

Acil Durumlarda Hazırlıklı Olma ve Müdahale Etme

UNHCR, genelikle bir anda patlak veren çatışmalar yüzünden evlerinden kaçmak zorunda kalan on binlerce insan ya da büyük çaplı bir deprem sebebiyle yerlerinden edilen yüz binlerce insanın karşılaştığı olaylar gibi derhal müdahale gerektiren acil durumlarla karşı karşıya kalır. Söz konusu durum karşısında Örgüt, gecikmeksizin acil durumlardan etkilenmiş bölgelere yardım ve uzman ekipler göndermek konusunda muktedir olmalı. Evlerinden kaçmak zorunda kalan mültecilere acil yardım sağlamak, uzun vadeli koruma ve rehabilitasyon sürecinin genellikle ilk adımı sayılır.

Acil durum karşısında hazırlıklı olmak ve müdahale edebilmek adına UNHCR, dünyanın her yerine gitmeye her an hazır bulunan ve gerekli becerilere sahip olan insanlardan bir ekip oluşturdu. Örgüt’ün aynı zamanda ihtiyaç duyulan bölgelere destek olabilmek adına, Kopenhag ve Dubai’de, gıda dışındaki yardım malzemelerini stokladığı depoları bulunmakta. Gümrük komisyoncuları ve lojistik firmaları ile uzun süreli anlaşmalar yapan Örgüt, tedarikçiler, uzman örgütler ve iş birliği içindeki kuruluşlarla da küresel bir iletişim ağı geliştirmiş durumda.

Bunların neticesinde ise, Örgüt 500.000 civarında insanı etkileyebilecek acil durumlara müdahale etme kapasitesini haiz.  Ayrıca UNHCR, 300’den fazla eğitimli görevlinin 72 saat içinde harekete geçmesini ve duruma müdahale etmesini sağlayabilecek durumda. Acil Durum Müdahale Takımı (Emergency Response Team) üyeleri arasından seçilen uzmanlar bölgeye gönderilir. Ayrıca UNHCR, acil durumlara gecikmeksizin müdahale edebilmek için mali kaynakların aktarılmasına yönelik yöntemler geliştirdi.

Söz konusu kapasiteyi olduğu gibi korumak ve hazırlıklı olma halini sürdürmek adına UNHCR düzenli bir eğitim programına sahip. Acil Durum Yönetimi Çalıştayı’nı (Workshop on Emergency Management) da içeren eğitim programları, UNHCR’ın Acil Durum Müdahale Takımı hakkında gönüllüleri bilgilendirmek üzere yürütülür. Bir hafta süren program, yılda dört kez gerçekleştirilir ve 40 civarında çalışan söz konusu eğitimden yararlanır. Eğitim programı sırasında gerçekleştirilen her alıştırmanın amacı, gerçek bir acil durum konuşlandırılması havası yaratmak. Programda ele alınan temel konular; takım çalışmasını, operasyon planlamasını, mali ve idari sistemleri, operasyon sırasında işbirliği içinde hareket etmeyi, iletişim ve müzakere yeteneklerini, güvenliği, koordinasyon ve bilgi paylaşımını ve insani korumayı kapsar.

Bu sırada, UNHCR'ın Tokyo’daki internet merkezi, hedefe odaklı eğitim ve kapasite geliştirici diğer kriterler aracılığı ile Asya ve Pasifik bölgelerindeki acil durumlar karşısındaki hazırlıklı olma halini ve acil durum müdahalelerini geliştirmek için çalışmalarını sürdürmekte. Ayrıca UNHCR, erken uyarı ve hazırlıklı olmayı teşvik eden tavassut girişimlere katkıda bulunur.