• Metin boyutu Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

Koruma

Güvenlik Ağı

Hükümetler genellikle, vatandaşlarının en temel insani haklarını ve fiziksel korunma şartlarını garanti altına alırlar. Fakat kişiler, mülteci statüsü kazanınca bu güvenlik ağı ortadan kalkar. Savaştan ve zulümden kaçan mülteciler, sık sık savunmasız duruma gelirler. Böyle zamanlarda kendi hükümetleri tarafından herhangi bir korunmaya tabi tutulmazlar, zira, mülteciler, genellikle kendi hükümetleri tarafından zulüm tehdidi ile karşı karşıya kalırlar. Eğer diğer ülkeler, mültecilerin ülkelerinde barınmalarına izin vermezse, onları korumazsa ve onlara yardım etmezse, bu ülkeler mültecileri bazen hayatlarının tehlikede olduğu, bazense temel insani ve koruma haklarının ihlal edildiği katlanılmaz durumlara mahkum edebilir.

 

36.4 milyon yerlerinden edilmiş ve vatansız kişinin korunması, UNHCR’ın esas görevidir. Örgüt, bu yardımı birçok  yoldan gerçekleştirmekte. Örgüt, yerlerinden edilmiş veya vatansız kişilere, sığınmacı ülkelerde  ya da zulümle karşılaşabilecekleri için gönüllü olarak geri gönderilemeyen mültecilerin sürekli barındıkları yerlerde  böyle kişilere temel insani hakları sağlar. Daha uzun vadede Örgüt, mültecileri ülkelerine gönüllü olarak göndererek, sığınmacı ülkelere entegrasyonunu sağlayarak veya üçüncü bir ülkeye yerleştirerek, mültecilerin zor durumlarına kalıcı çözümler bulmaya çalışır.

 

Birçok ülkede, UNHCR çalışanları, sınır bölgelerinden kamp alanlarına hatta başkentlere uzanan bir çeşitlilikte, diğer kuruluşlarla işbirliği yapar.  Çalışanlar, fiziksel ve kanuni koruma sağlamaya ve bu korumayı iyileştirmeye çalışırlar. Ayrıca sığınmacı ülkelerde bile, çoğu mültecinin maruz kaldığı cinsel istismar gibi şiddet tehdidi oluşturan unsurları en aza indirgemeye gayret ederler. Aynı zamanda kadınların, çocukların, yaşlıların ve engelli kişilerin, özel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak asgari seviyede de olsa  sığınma,yiyecek,su ve sağlık hizmeti sağlamaya çalışırlar.