• Metin boyutu Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

Çevre

Doğamıza Sahip Çıkmak

Kısıtlı sayıda barınma alanlarına sığınan çok sayıda insan, yerel çevre üzerinde gözle görülür bir tahribata yol açabilir. Mülteciler ve ülke içinde yerlerinden edilmiş kişiler,  özellikle acil durum anlarında hayatta kalabilmek için çoğunlukla bölgede bulunan yerel kaynakları kullanmak durumunda kalırlar. Bu amaçla, örneğin, ağaçlar barınmalarını sağlamak için kesilir, odunlar yemeklerini pişirmeleri ve kendilerini soğuktan korumaları adına yakılır, yabani meyveler, otlar, yemişler, av sırasında yakaladıkları hayvanlar ve diğer çeşitli bitkiler gıda ve ilaç malzemesi olarak kullanılır. Bu ve benzeri eylemler kontrol altına alınamazsa doğada bulunan kaynaklar hızla tükenebilir ve barınma ve gıda ihtiyaçlarını bu yolla karşılayan yerlerinden edilmiş kişiler ve onlara ev sahipliği yapan ülkeler açısından da çok ciddi sonuçlar doğurabilir. Kaynaklar olmadan yeme ve içme ihtiyaçlarını karşılayaman insanların sayısında da hızlı bir artış olur.

 

Birçok ülke, mültecilere ve yerlerinden edilmiş kişilere onlarca yıl ev sahipliği yapmış olsa da bu durum halihazırdaki kampların, söz konusu kişilere sürekli bir barınma sağlayacağı anlamına gelmez. Doğal kaynakların acımasızca tüketilmesini, doğanın hızla tahrip edilmesini önlemek adına çeşitli çevre politikalarını hayata geçirecek eylemler ve stratejiler bir an önce ortaya konmalıdır.

 

UNHCR, kampların ve yerleşim alanlarının doğa üzerinde yaratabileceği olası zararlar konusunda hassas bir tavır sergilemekte. Aynı zamanda söz konusu tahribatın, yerlerinden edilmiş kişilere ev sahipliği yapan ülkeleri ve onların ekonomisini de olumsuz olarak etkileyeceğinin farkında. Örgüt, bu durumun yaşanmasına izin vermemek adına çevre sorunları ile başa çıkabilmek için son derece hassas politikalar geliştirmekte. UNHCR tarafından, insani operasyonlardan kaynaklanan tahribatın önüne geçmek ya da oluşan tahribatı asgari seviyeye düşürmek adına başlatılan ve desteklenen çeşitli saha projeleri, bu amaçla atılan diğer bir önemli adım.