• Metin boyutu Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

Yaşlı Kişiler

Yaşlı Ve Savunmasızlar

Kriz anlarında yaşlı insanların, sahip oldukları haklar, ihtiyaçları ve katılımları konusunda ne yazıkki yeterli bir kamuoyu bilinci yok. Bu sebeple, insani yardım sağlayan gruplar ve aktörler tarafından söz konusu kişilerin kimliklerinin vurgulanması hayati derecede önem taşımakta. İnsani yardım plan ve programlamasında sürekli olarak görmezden gelinen yaşlı mülteciler ve ülke içinde yerlerinden edilmiş kişilerin özel gereksinimleri olmakta. Özellikle yaşlı kişiler, doğal afetler veya çatışmalar anında savunmasız konuma düşebilirler. Sağlık görevlileri veya yardım servisleri, çevikliğin kaybolması, görme yetisinin azalması, kireçlenme veya romatizma benzeri kronik hastalıkları çoğunlukla göz önünde bulundurmazlar. Bu durum yaşlı kişilerin sağlık hizmetlerine ulaşmasını daha zor hale getirebilir. Kişilerin yerlerinden edilme sürecinde, yaşlı kişiler çoğu zaman evlerini terk etmeye en gönülsüz olanlardır ve bu yüzden genellikle, tehlikeden en son kaçanlar yaşlı kişiler olurlar. Bir kere yerlerinden edildiklerinde, yaşlı kişiler bu büyük değişimlerden zarar görürler. Söz konusu değişim, yaşlı kişilerin hem sosyal olarak toplumdan izole edilmesine hem de fiziksel olarak ailelerinden ayrılmalarına yol açar. Bu durumsa onları daha savunmasız hale getirir.

 

UNHCR, Yaş, Cinsiyet ve Çeşitlilik Kaynaştırma programı aracılığı ile yaşlı kişilere yönelik bütünleştirici ve onları da içine alan programları ortaya koymaya çalışmakta. Bu program sayesinde yaşlı insanlar, insan haklarını ve korunma ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan acil durum müdahalelerini planlamada daha aktif bir rol edinirler. Ayrıca UNHCR, yaşlı kişilerin iyileşmeleri ve kriz anından sonra yeni hayatlarına başlamaları için, temel hizmetlere ulaşabilmelerini de sağlar.