• Metin boyutu Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

Özel İhtiyaçlar

Yetişkin erkekler ve erkek çocukları zorla yerlerinden edilme tartışmalarında genellikle göz ardı edilirler fakat onların özel ihtiyaçları vardır; hayatları ve özgürlükleri konusunda spesifik tehditlerle karşı karşıya kalırlar. Mülteci hareketlerini tetikleyen silahlı çatışmalardan erkekler genellikle doğrudan doğruya etkilenirler. Orduya ya da milis gruplara zorla alınma riski altındadırlar, ev halkı ya da topluluk olarak maruz kaldıkları sürgün hayatı sonucunda ortaya çıkan toplumsal cinsiyet rollerindeki değişiklikler sebebiyle onurları ciddi bir biçimde kırılır ve uluslararası destek almak durumunda kalırlar. Kentsel bölgelerde ama özellikle iş gücü piyasasına girmeleri resmi olarak yasaklanan ülkelerde ise mülteci olan yetişkin erkekler ve erkek çocukları çoğu zaman tutuklanma ya da istismar edilme tehdidi altındadırlar