Уряд України

УВКБ ООН тісно співпрацює у сфері надання захисту з ключовими партнерами, наведеними нижче. Зокрема, в рамках цієї співпраці, проводяться заходи з розвитку потенціалу під егідою проекту УВКБ ООН «Ініціатива якості систем притулку в Східній Європі та на Південному Кавказі» (QIEE), який охоплює шість країн регіону: Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Молдова й Україна:

Міністерство внутрішніх справ (МВС)
Протягом останніх років УВКБ ООН посилило свою співпрацю з МВС. Стратегічні пріоритети МВС тісно взаємопов’язані з пріоритетами УВКБ ООН, особливо в частині нагляду за діяльністю у сфері міграції в Україні та розробки міграційної політики та законодавства.

Державна міграційна служба (ДМС)
Департамент ДМС у справах іноземців та осіб без громадянства  – це головний аналог УВКБ ООН в Україні. Державна міграційна служба була створена в 2010 році як центральний орган виконавчої влади, підпорядкований Міністру внутрішніх справ України, який реалізовує державну політику у сферах міграції, у тому числі протидії нелегальній міграції, громадянства, реєстрації біженців та інших категорій мігрантів. ДМС також відповідає за реалізацію Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту». Центральний апарат ДМС у Києві координує роботу 12 регіональних управлінь, які є первинними інстанціями у визначенні статусу біженців. УВКБ ООН має тісні робочі відносини з центральним апаратом та обласними управліннями ДМС.

Державна прикордонна служба України (ДПСУ)
Завдяки активній підтримці з боку УВКБ ООН, особливо під час співпраці у рамках ряду проектів у 2010-2015 рр., основні міжнародні аеропорти, пункти пропуску через державний кордон та пункти тимчасового розміщення були обладнані стендами з інформацією про отримання захисту. Офіційний курс навчання в області прав людини для співробітників Державної прикордонної служби був розроблений спільно з УВКБ ООН. Протягом 2015-2017 рр. УВКБ ООН продовжувало залучати представників ДПСУ до тренінгів та координаційних заходів у сфері надання захисту, включаючи заходи в рамках «Ініціативи якості систем притулку в Східній Європі та на Південному Кавказі».

Судова влада України
Після багатьох років дуже тісної та плідної співпраці з Вищим адміністративним судом України та Національною школою суддів, УВКБ ООН вже розпочало співпрацю із реформованим Верховним Судом України у сферах, на які поширюється мандат УВКБ ООН. Співпраця, зокрема, полягає в організації семінарів для суддів, які працюють із справами про надання захисту в адміністративних судах України.

Координаційний центр з надання правової допомоги
Система надання безоплатної правової допомоги була створена в Україні 2 червня 2011 року в результаті прийняття Закону України «Про безоплатну правову допомогу». Координаційний центр з надання правової допомоги був створений у 2012 році. Відтоді, УВКБ ООН надає активну підтримку персоналу центру та адвокатам, які співпрацюють із Координаційним центром. У 2018 році УВКБ ООН розробило комплексний план, в якому детально встановлюються сфери співпраці та координування між Координаційним центром та УВКБ ООН, а також заходи, спрямовані на зміцнення потенціалу з ведення справ шукачів притулку, осіб без громадянства та внутрішньо переміщених осіб.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини є особливо важливим партнером для УВКБ ООН, оскільки специфічна ситуація з ВПО, біженцями та особами без громадянства врахована у Національній стратегії у сфері прав людини в Україні. Вже багато років УВКБ ООН співпрацює з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини: починаючи з перенаправлень індивідуальних справ і закінчуючи організацією спільних заходів. Попередження та протидія дискримінації також є частиною наглядової функції Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також важливою частиною діяльності УВКБ ООН у різних сферах.