Օժանդակության մոնիթորինգի զեկույցներ

Օժանդակության մոնիթորինգի տարեկան զեկույց, 2021 թ. (անգլերեն)

Օժանդակության մոնիթորինգի համառոտ զեկույց, հուլիս-օգոստոս 2021 (անգլերեն)

Օժանդակության մոնիթորինգի զեկույց, հունվար-փետրվար 2021 (անգլերեն)

Օժանդակության մոնիթորինգի զեկույց, հունվար-փետրվար 2021 (անգլերեն)

Օժանդակության մոնիթորինգի զեկույց, սեպտեմբեր-հոկտեմբեր 2021 (անգլերեն)

Օժանդակության մոնիթորինգի զեկույց, սեպտեմբեր-հոկտեմբեր 2021 (անգլերեն)

Օժանդակության մոնիթորինգի զեկույց, հունվար-հունիս 2021 (անգլերեն)

Օժանդակության մոնիթորինգի զեկույց, նոյեմբեր-դեկտեմբեր 2020 (անգլերեն)

Օժանդակության մոնիթորինգի զեկույց, մարտ-ապրիլ 2021 (անգլերեն)