Տեղեկանքներ եւ ամփոփումներ

Տեղեկատվական թերթիկներ

Տեղեկատվական թերթիկը պատրաստվում է եռամսյակային կամ կիսամյակային կտրվածքով եւ հակիրճ ներկայացնում է ՄԱԿ ՓԳՀ Հայաստանի գործունեությունը, որն իրականացվում է գործընկեր ՀԿ-ների, կառավարության եւ համայնքապետարանների հետ համագործակցությամբ։
ՄԱԿ ՓԳՀ Հայաստան. Տեղեկատվական թերթիկ - 2022 թ. սեպտեմբեր UNHCR Armenia Fact Sheet February 2022 (in Armenian)
 

Ընթացիկ ամփոփումներ

Ընթացիկ ամփոփումները համառոտ ներկայացնում են նախորդող 3 ամիսների ընթացքում ՄԱԿ ՓԳՀ Հայաստանի գրասենյակի գործունեությունը, ներառյալ՝ ձեռքբերումները, կարևոր իրադարձությունները, առաջնահերթ խնդիրները, ինչպես նաև թարմացված ֆինանսական տվյալներ։
Operational Update July-September 2022