Տեղեկանքներ եւ ամփոփումներ

Արձագանքում Հայաստանում արտակարգ իրավիճակին

ՄԱԿ ՓԳՀ Արտակարգ իրավիճակներին արձագանքման համայնապատկեր

Արտակարգ ամփոփումներ

   
Արտակարգ ամփոփում թիվ 2 Արտակարգ ամփոփում թիվ 1
     

Տեղեկատվական թերթիկներ

Տեղեկատվական թերթիկը պատրաստվում է եռամսյակային կամ կիսամյակային կտրվածքով եւ հակիրճ ներկայացնում է ՄԱԿ ՓԳՀ Հայաստանի գործունեությունը, որն իրականացվում է գործընկեր ՀԿ-ների, կառավարության եւ համայնքապետարանների հետ համագործակցությամբ։
ՄԱԿ ՓԳՀ Հայաստան. Տեղեկատվական թերթիկ - 2022 թ. սեպտեմբեր UNHCR Armenia Fact Sheet February 2022 (in Armenian)

Ընթացիկ ամփոփումներ

Ընթացիկ ամփոփումները համառոտ ներկայացնում են նախորդող 3 ամիսների ընթացքում ՄԱԿ ՓԳՀ Հայաստանի գրասենյակի գործունեությունը, ներառյալ՝ ձեռքբերումները, կարևոր իրադարձությունները, առաջնահերթ խնդիրները, ինչպես նաև թարմացված ֆինանսական տվյալներ։
Operational Update July-September 2022
 

Տեղեկանքներ

Տեղեկանքները համառոտ փաստաթղթեր են, որոնք արտացոլում են կոնկրետ ուղղություններով կատարված աշխատանքները կամ հրատապ թեմաներ, որոնք պահանջում են ՄԱԿ ՓԳՀ ներգրավվածություն։