Consensus bereikt over voorstel Global Compact voor vluchtelingen

Regeringen van VN-lidstaten, het maatschappelijk middenveld, vluchtelingen, internationale organisaties en academici zijn tot een voorstel gekomen over het global compact voor vluchtelingen.

Nasima Aktara, 19 jaar, heeft genoeg geld opzij gezet om haar eigen naaimachine te kopen. Zij aanvaardt van nu af aan private bestellingen.
© UNHCR/ Caroline Gluck

GENÈVE – De internationale gemeenschap heeft deze week een brede consensus bereikt over het voorstel over het global compact voor gedeelde verantwoordelijkheid voor vluchtelingen.

Op woensdag 4 juli vond het zesde en laatste overleg plaats.  Het overleg tussen de lidstaten van de Verenigde Naties en andere stakeholders, zoals het maatschappelijk middenveld, vluchtelingen, internationale organisaties en de academici, duurde in totaal 18 maanden.

Het global compact voorstel wil vier doelen bereiken: de druk op de opvanglanden verminderen; onafhankelijkheid van vluchtelingen stimuleren; betere toegang voor vluchtelingen door middel van duurzame oplossingen in derde landen; en de levensomstandigheden in landen van herkomst verbeteren, zodat vluchtelingen in veiligheid en waardigheid kunnen terugkeren.

“Het Global Compact zal de internationale respons op de vluchtelingensituatie versterken”

‘Het merendeel van de 24 miljoen vluchtelingen wereldwijd wordt opgevangen door lage- en middeninkomenslanden. Deze landen hebben beperkte middelen en hun eigen uitdagingen. Er is dringend behoefte aan een eerlijk en stabiel verdelingssysteem waarbij verantwoordelijkheden worden gedeeld’, zegt de VN Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen Filippo Grandi.

Filippo Grandi zal dit voorstel van het global compact voor vluchtelingen indienen tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in september. De Algemene Vergadering zal eind 2018 besluiten of ze dit voorstel willen aannemen. In een verklaring zei hij blij te zijn met de uitkomst van het overleg.

Als het compact wordt aangenomen, zal het de internationale respons op de vluchtelingensituatie versterken en de solidariteit verbeteren met mensen op de vlucht en de gemeenschappen die hen opvangen.

In het voorstel staan een aantal maatregelen die de ontwikkeling van het compact en de betrokkenheid van stakeholders zullen bevorderen. Zo zou er bijvoorbeeld elke vier jaar een internationaal forum voor vluchtelingen worden georganiseerd, specifieke ‘steunplatforms’ worden gecreëerd, en een 3-jaren-strategie worden ontwikkeld om betere toegang tot duurzame oplossingen voor vluchtelingen te creëren.

“Het was zeer bemoedigend om deze constructieve participatie te zien”

Het global compact heeft geen bindend juridisch karakter. Het vertegenwoordigt de ambitie van de internationale gemeenschap om de samenwerking en verantwoordelijkheidsverdeling op dit belangrijke onderwerp te transformeren.

‘Het was zeer bemoedigend om deze constructieve participatie te zien van overheden en andere stakeholders om tot een internationaal akkoord te komen over een sterke reactie op vluchtelingensituaties’, zegt UNHCR’s Assistant High Commissioner for Refugees, Volker Türk. Zijn slotopmerkingen, gemaakt op woensdag 4 juli, geven een samenvatting van het overleg en de details van de volgende stappen.

De definitieve tekst van de Global Compact on Refugees vind je hier.

 

Achtergrond informatie:
UNHCR heeft opdracht gekregen van de Algemene Vergadering van de VN om een voorstel te maken voor het global compact op basis van een Comprehensive Refugee Response Framework zoals vastgelegd in de New York Verklaring voor Vluchtelingen en Migranten. Het framework wordt al uitgevoerd in 14 landen.