UNHCR spoort België aan om geen kinderen op te sluiten omwille van immigratiedoeleinden

UNHCR, de VN-Vluchtelingenorganisatie veroordeelt de Belgische praktijk waarbij families met kinderen naar nieuwe gesloten gezinswoningen gestuurd worden.


© UNHCR/Dieter Telemans

Deze gezinswoningen bevinden zich naast het gesloten centrum 127bis vlak bij Brussels Airport. Door het koninklijk besluit gepubliceerd op 1 augustus 2018, dat morgen in werking treedt, kunnen kinderen opnieuw opgesloten worden, enkel en alleen omwille van hun eigen migratiestatus of die van hun ouders, met mogelijk schadelijke gevolgen voor hun gezondheid en welzijn.

UNHCR stelt dat het onderbrengen van kinderen in gesloten centra een schadelijke praktijk is die wereldwijd moet worden gestopt, ook in België. Uitgebreide en recente studies hebben aangetoond dat opsluiting bij kinderen vaak ontwikkelingsvertragingen en emotionele problemen, zoals slapeloosheid, eetlustverlies en gedragsproblemen, veroorzaakt.

“Kinderen, en in het bijzonder kinderen die in een ander land op zoek zijn naar internationale bescherming, zijn uiterst kwetsbaar en hebben specifieke zorg nodig. We moeten hen in de eerste plaats als kinderen behandelen, niet als vreemdelingen in irregulier verblijf”, aldus Veronique Robert, UNHCR Adjunct Regionaal Vertegenwoordiger voor West-Europa. Zelfs als ze samen met hun familie worden vastgehouden of wanneer ze enkel voor een korte periode worden opgesloten, kan detentie een verwoestend effect hebben op de fysieke, emotionele en psychologische ontwikkeling van kinderen.

Geschikte alternatieven voor kinderen bestaan

In het verleden werd België door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens veroordeeld voor het opsluiten van kinderen in ongeschikte omstandigheden. Daarna ontwikkelde België alternatieven, zoals de “open terugkeerhuizen”, die algemeen als een goede praktijk worden beschouwd. Door terug kinderen in gesloten centra te plaatsen zet België helaas een stap achteruit op het gebied van kinderrechten.

“Opsluiting is nooit in het belang van het kind. Deze schadelijke praktijk is in veel opzichten in strijd met het Verdrag van de Rechten van het Kind en moet worden gestopt”, besluit Véronique Robert.

  • Het volledige standpunt van UNHCR over het opsluiten van kinderen kan hier worden geraadpleegd.
  • Klik hier voor meer informatie over bestaande alternatieven voor het opsluiten van kinderen en gezinnen.

Voor meer informatie contacteer:  Bernard Verschueren: [email protected]
02/627 5932 – 0476 420 134