Aantal mensen dat Venezuela verlaat, klimt naar 3,4 miljoen

Het aantal Venezolanen dat uit hun vaderland is vertrokken wegens de economische en humanitaire crisis is opgelopen tot 3,4 miljoen. Dat hebben UNHCR en de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) bekend gemaakt op 22 februari 2019.

© HCR/Siegfried Modola

In 2018 verlieten gemiddeld 5.000 mensen per dag Venezuela op zoek naar bescherming of een beter leven.

Volgens de laatste gegevens hebben ongeveer 2,7 miljoen Venezolanen hun toevlucht gezocht in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, waaronder de Antillen. Colombia vangt de meeste mensen op: 1,1 miljoen. Peru is een goede tweede, met ruim een half miljoen.

In een persmededeling van 8 maart heeft UNHCR bovendien meegedeeld dat, als gevolg van de situatie in Venezuela, het aantal asielaanvragen van Venezolaanse burgers wereldwijd exponentieel is toegenomen. Sinds 2014 zijn er wereldwijd meer dan 414.000 asielaanvragen ingediend door Venezolanen, waarvan bijna 60 procent (248.000) alleen al in 2018.

Twee derde van de Venezolaanse asielaanvragen werden geregistreerd in Latijns-Amerika. Ook in Noord-Amerika en enkele Europese landen werden asielaanvragen ingediend.

Solidariteit omringende landen

“De landen in de regio hebben een geweldige solidariteit getoond met de vluchtelingen en migranten en vindingrijke oplossingen gevonden om hen te helpen,” zegt Eduardo Stein, speciaal afgevaardigde van UNHCR-IOM voor Venezuela.

“Maar deze cijfers onderstrepen ook de belasting voor de opvanglanden en de aanhoudende noodzaak van steun door de internationale gemeenschap. Hulp is hard nodig.”

In 2018 verlieten gemiddeld 5.000 mensen per dag Venezuela.

Quito

Het aantal mensen dat Venezuela verlaat, stijgt nog iedere dag. Daarmee gepaard ook de noden van vluchtelingen en van de gemeenschappen die hen opvangen. Landen in de regio hebben de hulp aan Venezolanen opgeschaald en werken sinds de afspraken die ze maakten in Quito samen om de opvang, registratie en bescherming van Venezolaanse onderdanen te verbeteren en hun juridische, sociale en economische inclusie te vergemakkelijken.

Een van de andere uitkomsten van de regionale top in Quito was de ontwikkeling van een Regionaal Vluchtelingen- en Migranten Responsplan (RMRP). Dit plan werd in december gepresenteerd en is gericht op 2,2 miljoen Venezolanen en 500.000 mensen in gastgemeenschappen in 16 landen.

>> Meer informatie