De Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen roept op tot blijvende steun aan Libanon

De Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de VN, Filippo Grandi, was op een tweedaags bezoek in Libanon om te ijveren voor blijvende steun aan het land en de grote Syrische vluchtelingengemeenschap die er verblijft.

De 8-jarige Abdulhay, een Syrische vluchteling, verwelkomt de Hoge Commissaris voor Vluchtelingen Filippo Grandi die een informeel vluchtelingenkamp bezoekt in Mhammara, Lebanon. © UNHCR/Andrew McConnell

Beiroet, 9 maart 2019 – De Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de VN, Filippo Grandi, heeft vandaag een tweedaags bezoek aan Libanon beëindigd. Tijdens het bezoek loofde de heer Grandi de Libanese regering en haar bevolking voor het opvangen van het hoogste aantal vluchtelingen per capita wereldwijd. In zijn ontmoetingen met de regering, waaronder president Aoun, de Voorzitter van het Parlement, de Ministers van Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken, Sociale Zaken en Vluchtelingenzaken en de Directeur-Generaal van de Algemene Veiligheid (GSO), herbevestigde Grandi dat de VN-vluchtelingenorganisatie blijvende steun zal verlenen aan Libanon zowel voor de vluchtelingen als voor de Libanese gemeenschap. Een oproep die hij ook zal herhalen tijdens een conferentie in Brussel ter ondersteuning van de toekomst van Syrië deze week.

“Na acht jaar verschrikkelijke oorlog is de impact op Libanon zeer zwaar en dit kan door de internationale gemeenschap niet als vanzelfsprekend worden beschouwd”, aldus Grandi, die na een driedaags bezoek aan Syrië in Libanon aankwam. Hij erkende de groeiende vermoeidheid van Libanon bij het ontvangen van meer dan een miljoen Syriërs in de afgelopen jaren. Niettemin sprak hij de hoop uit dat dit niet zou leiden tot toenemende beperkingen, die volgens hem tot sociale spanningen zouden kunnen leiden.

“Na acht jaar verschrikkelijke oorlog is de impact op Libanon zeer zwaar en dit kan door de internationale gemeenschap niet als vanzelfsprekend worden beschouwd”

Een aantal Syrische vluchtelingen heeft al het besluit genomen terug te keren naar huis. UNHCR-personeel ontmoet deze mensen alvorens ze terugkeren om er zeker van te zijn dat ze over de juiste papieren beschikken, zoals geboorte- en schoolcertificaten. Bovendien is het personeel ook aanwezig op de vertrekpunten vanwaar alle terugkeerbewegingen georganiseerd door de General Security Office (GSO) plaatsvinden. Toegang tot terugkerende vluchtelingen is ook vereist in Syrië. Tijdens zijn bijeenkomsten in Damascus riep Grandi op tot meer toegang tot plaatsen van terugkeer voor UNHCR, een vertrouwenwekkende maatregel, evenals een versterking van de aanwezigheid van UNHCR om meer steun te kunnen bieden aan intern ontheemden en teruggekeerde vluchtelingen.

Tijdens een bezoek aan gezinnen die momenteel in informele nederzettingen in de buurt van Tripoli wonen, hoorde Grandi verhalen die in lijn liggen met de UNHCR-bevragingen, namelijk dat de meerderheid van de vluchtelingen hier naar huis wil terugkeren. Er zijn al kleine aantallen teruggekeerd, maar velen hebben nog angsten en zorgen die hen tegenhouden. “Syrische vluchtelingen moeten erop kunnen vertrouwen dat hun terugkeer veilig en waardig zal zijn”, aldus Grandi.

Hij voegde eraan toe dat de vluchtelingen zich zorgen maken over vijf kwestie’s: veiligheid (vergelding, vervolging, militaire dienstplicht); huisvesting (herstellen of wederopbouwen van vernielde huizen); toegang tot diensten (scholen, gezondheidszorg); juridische kwesties (documenten, eigendomsakten) en toegang tot basisvoorzieningen.

UNHCR in Syrië werkt momenteel aan het aanpakken van een aantal van deze obstakels. Dit doet ze onder andere door de regering te adviseren over documentatiekwesties, door terugkeerders basisreparaties aan te bieden zodat beschadigde huizen opnieuw kunnen worden bewoond, door scholen en bakkerijen op te knappen en door eerste humanitaire hulp aan te bieden om herintegratie te vergemakkelijken.

 

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met: