UNHCR opent opvangcentrum bij de Colombiaanse grens om kwetsbare Venezolanen te helpen

UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, opende op 8 maart samen met de Colombiaanse autoriteiten een opvangcentrum voor kwetsbare vluchtelingen en migranten uit Venezuela in de grensstad Maicao, in de regio La Guajira.

Een Venezolaanse familie wandelt langs een snelweg dichtbij de Colombiaanse grensstad Cúcuta, oktober 2018. © UNHCR/Santiago Escobar-Jaramillo

UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, opende op 8 maart samen met de Colombiaanse autoriteiten een opvangcentrum voor kwetsbare vluchtelingen en migranten uit Venezuela in de grensstad Maicao, in de regio La Guajira. Het Integrated Assistance Centre, dat op verzoek van de nationale en lokale autoriteiten is opgezet, heeft aanvankelijk een capaciteit van 350 mensen, maar kan in de toekomst nog verder uitgebreid worden om meer mensen op te vangen. Kwetsbare personen uit Venezuela zullen tijdelijk toegang hebben tot onderdak, voedsel, water, medische basiszorg en andere diensten in het centrum.

Het opvangcentrum, het eerste in zijn soort in Colombia, heeft als doel zowel het tijdelijk aanpakken van de dringende humanitaire en beschermingsbehoeften van de meest kwetsbare mensen die uit Venezuela gevlucht zijn, als het ondersteunen van de plaatselijke autoriteiten bij de opvang.

Maicao is een van de steden in La Guajira die per capita het meeste vluchtelingen en migranten uit Venezuela opvangt. Honderden mensen, waaronder kinderen, ouderen, mensen met een beperking en kritische medische aandoeningen, worden gedwongen op straat te leven door een gebrek aan alternatieve opvangmogelijkheden. Volgens een recente evaluatie door UNHCR leeft een aanzienlijk aantal Venezolanen in Maicao op straat of in informele nederzettingen en gaf 81 procent van de ondervraagden aan dat ze onderdak nodig hebben.

De planning en de bouw van het opvangcentrum zijn het resultaat van uitgebreid overleg op nationaal en lokaal niveau, ook met de gastgemeenschappen, om ervoor te zorgen dat het centrum het meest effectieve antwoord biedt op de specifieke behoeften en zorgen.

Meer dan 3,4 miljoen Venezolanen wonen in het buitenland, waarvan er sinds 2015 2,7 miljoen het land hebben verlaten. Colombia is het land dat het meest getroffen wordt door deze uitstroom, met meer dan 1,1 miljoen Venezolaanse vluchtelingen en migranten. De regering heeft lovenswaardige inspanningen geleverd om hierop te reageren door middel van een ruimhartig opengrenzenbeleid, een reeks regulariseringsmaatregelen en de toegang tot basisvoorzieningen te vergemakkelijken. De humanitaire noden hebben echter de opvangcapaciteit van het land overspoeld. Veel Venezolanen lopen bescherming mis door een gebrek aan documenten, toegang tot gezondheidszorg, voedsel, water en onderwijs, met als gevolg dat veel kwetsbare personen gedwongen worden om op straat te leven met het risico van misbruik en uitbuiting.

Als aanvulling op de inspanningen van de regering om internationale bescherming te bieden en in te spelen op de toenemende humanitaire behoeften van de vluchtelingen uit Venezuela, werkt het UNHCR aan het versterken van opvangnetwerken, het geven van juridisch advies en het vergemakkelijken van de toegang tot voedsel, water, onderwijs en gezondheidszorg voor mensen in grote nood.

In de hele regio werkt het UNHCR voor vluchtelingen en migranten uit Venezuela, die nog steeds dringende internationale steun nodig hebben om in hun juridische, beschermings- en humanitaire behoeften te voorzien. Het Regional Refugee and Migrant Response Plan voor 2019 vereist 738 miljoen US$ om te voorzien in de behoeften van 2,2 miljoen Venezolanen en 500.000 mensen in gastgemeenschappen in 16 landen.

Dit  artikel is een samenvatting van wat UNHCR-woordvoerder Andrej Mahecic – aan wie de tekst kan worden toegeschreven – heeft gezegd tijdens de persbriefing van 8 maart in het Palais des Nations in Genève.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen:

-In Maicao, Marco Rotunno, [email protected], +57 304 615 3120.

-In Panama City, William Spindler, [email protected], +41 79 217 30 11