Vluchtelingen organiseren virtueel huiskamerconcert in België, van voorbereiding, tot productie, tot opname

Aangezien COVID-19 ons al maanden van live concerten onthoudt, vond een groep vluchtelingenproducenten en -muzikanten daar iets op en besloot op Wereldvluchtelingendag 2020 een huiskamerconcert op poten te zetten.

Afromig ©Belgium Refugee Committee

Dankzij de vluchtelingen van het Belgium Refugee Committee in samenwerking met Beit Association kon zo hun muziek grenzen en culturen overstijgen en via sociale media hun weg naar een breder publiek vinden. Vier bands bestaande uit muzikanten uit Afghanistan, Syrië, Irak, DR Congo, Rwanda, Burundi en België zorgden via de warme klanken van hun lokale instrumenten voor een diverse onderdompeling in verschillende muziekstijlen.

Ontdek het RefugeeCommittee: bouwen aan een betere wereld

Tijdens twee uur luisterplezier proef je niet enkel van verschillende muziekgenres, maar krijg je ook een idee van wat het BelgiumRefugeeCommittee is, doet en betekent voor vluchtelingen in België. Het is een platform mede opgezet door UNHCR Belgium dat vluchtelingen wil ondersteunen om hun ervaringen te delen op gemeentelijk beleidsniveau: een tot nog toe uniek experiment in Europa.

Een van de doelstellingen is om de weg uit te tekenen voor een regelmatige en systematische samenwerking met lokale beleidsmakers en hun gemeentebesturen. Die zal plaatsvinden via een constructieve en pragmatische aanpak van de thema’s huisvesting, werk en onderwijs. Op dit moment richt het Refugee Committee zich vooral nog op het participatief samenbrengen en raadplegen van vluchtelingengemeenschappen. Dat is cruciaal om de verschillende realiteiten van integratie in België in het kader van de COVID-19-pandemie in kaart te brengen en de beste weg te kiezen voor hun verdere integratieproject.

Om hun doelstellingen te kunnen bereiken en het mandaat uit te voeren dat aan de verschillende groepen binnen het comité zal worden toegekend, neemt het platform ook het initiatief om zijn leden voor te bereiden en op te leiden. Zo kunnen ze zich beter opstellen in de verschillende rollen van collectieve vertegenwoordiging, gemeenschapsfacilitering en pleitbezorging rond verschillende integratievraagstukken. 

Het concert is de muzikale viering van de betrokkenheid, participatie en burgerschap in de Belgische samenleving waar het Refugee Committee op inzet. Vluchtelingen vinden er de ruimte en de stem om hun paden richting integratie, inclusie en participatie mee uit te stippelen. Dit unieke platform, dat de diversiteit van hun stemmen samenbrengt en centraliseert, is uiteindelijk voorbestemd om een brug te vormen tussen vluchtelingen en Belgische autoriteiten, zo vertelt AhmadWaliAhmadYar uit Afghanistan. “We kunnen nu onze problemen en uitdagingen rechtstreeks met autoriteiten delen. Zo proberen we alle vluchtelingen te vertegenwoordigen, los van gender, leeftijd en afkomst.”

Het concert is de muzikale viering van de betrokkenheid, participatie en burgerschap in de Belgische samenleving waar het RefugeeCommittee op inzet. Vluchtelingen vinden er de ruimte en de stem om hun paden richting integratie, inclusie en participatie mee uit te stippelen. 

Het concert is een uitnodigingskaartje aan iedereen die zich wil aansluiten bij het Refugee Committee. RashaZeina uit Syrië voegt er nog aan toe: “We willen vluchtelingenvrouwen extra oproepen om hun stemmen te versterken en zich actief te vertegenwoordigen in het comité. Zo kunnen ze hun moeilijkheden als studenten, moeders of jonge meisjes die alleen naar België zijn gekomen, delen en doen begrijpen. Enkel zo kunnen we werken aan oplossingen.”

De muzikale viering van diversiteit

Voor een zeldzame keer stond geen politieke vergadering op het programma, maar leefden leden van het RefugeeCommittee zich uit via de kracht van muziek. De selectie van muzikanten, de locatiekeuze, de opname, het materiaal, het concert zelf…: bij zo’n huiskamerconcert komt heel wat kijken. En dat regelden de vluchtelingen allemaal zelf. In elke productiestap stonden hun inbreng en ideeën centraal. Vluchtelingenvrouwen speelden een cruciale rol bij de productie en de boodschappen doorheen het concert.

Het is een speciaal zicht: reggae met een mondmasker, maar dat maakt het geen minder groot feest.

Het resultaat is veelzijdig, opzwepend en meeslepend. Sawa Groupbrengt via de oed, de santoor, de riq en de viool Oosterse klanken in onze huiskamers binnen. Afromig speelt eclectisch rock, pop, Afrobeats en reggae en hult bekende covers in een reggae-jasje.Het is een speciaal zicht: reggae met een mondmasker, maar dat maakt het geen minder groot feest. Nawaris krijgt ons nadien weer tot rust met de unieke en sobere combinatie van oed en percussie, gemengd met celloklanken. De AfghaanseFarhadSamadi gaat solo te werk maar achter zijn muzikale output op zijn synthesizer lijkt een hele band schuil te gaan. De combinatie van klanken via loops kan je op zijn minst virtuoos noemen.

Een vruchtbare samenwerking 

Voor het huiskamerconcert werkte UNHCR Belgium samen met de Beit Association in Brussel. Beit is Arabisch voor ‘huis’, en dat is wat de organisatie wil bieden aan vluchtelingen in de hoofdstad. “We willen een betere wereld creëren voor ons en onze kinderen waar we onze identiteit en cultuur in veiligstellen en op hen terugvallen terwijl we door een diverse wereld bewegen die alle etniciteiten verwelkomt”, getuigt initiatiefneemster Nora Dardir.  

In muziek vinden deze vluchtelingen alvast een thuis. Dat merk je van de eerste tot de laatste klank. Benieuwd naar het eindresultaat?   

Is het bij jou gaan kriebelen en wil je meer informatie over het comité? www.refugee-committee.org en [email protected]