Choisissez une langue pour cette section :

Choisissez une langue pour notre site mondial :

Sélectionnez le site d'un pays :
 
‘Het water steeg zo snel dat we niet meer terug konden’

‘Het water steeg zo snel dat we niet meer terug konden’

Verschillende vluchtelingenkampen in het zuiden van Bangladesh zijn getroffen door zware moessonregens. Duizenden Rohingya-vluchtelingen zijn dakloos geworden door de daaropvolgende overstromingen en aardverschuivingen. Veel mensen zijn alles kwijt.

Gezamenlijke verklaring: VN Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen en de directeur-generaal van de IOM staan open voor overleg in het zoeken naar een consensus over broodnodige maatregelen inzake Libië en het Middellandse-Zeegebied.

Gezamenlijke verklaring: VN Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen en de directeur-generaal van de IOM staan open voor overleg in het zoeken naar een consensus over broodnodige maatregelen inzake Libië en het Middellandse-Zeegebied.

De besprekingen met de Europese landen van 22 juli waren broodnodig. Een aanpak van de situatie in de Middellandse Zee en het voorkomen van het verlies van mensenlevens in Libië is meer dan welkom. Het geweld in Tripoli van de afgelopen weken heeft de situatie wanhopiger dan ooit gemaakt en actie ondernemen is cruciaal.

UNHCR diep bezorgd over nieuwe Amerikaanse asielbeperkingen

UNHCR diep bezorgd over nieuwe Amerikaanse asielbeperkingen

UNHCR maakt zich grote zorgen over de nieuwe maatregel aan de Amerikaanse grens in het zuiden van het land, die er toe leidt dat de meerderheid van de mensen geen asielaanvraag kan indienen. Deze restrictie zal kwetsbare mensen in gevaar brengen, juist zij hebben internationale bescherming nodig tegen geweld of vervolging.