Activiteiten

Wat doet UNHCR in België?

De UNHCR-vertegenwoordiging voor België is gevestigd in Brussel sinds 1951, het jaar waarin het Vluchtelingenverdrag in werking trad.

Bescherming

De belangrijkste taak van UNHCR is het beschermen van vluchtelingen, ontheemden en staatlozen.

Hulpverlening

Mensen die hun huis moeten ontvluchten en een veilige toevlucht zoeken in een andere regio of in een ander land hebben, zonder uitzondering, hulp nodig.

Duurzame oplossingen

UNHCR zoekt oplossingen op lange termijn voor vluchtelingen wereldwijd.

Innovatie

UNHCR werkt samen met o.a. academici, vluchtelingen en bedrijven om creatieve oplossingen te vinden voor de vaak complexe problemen die we in ons dagelijkse werk tegenkomen.

Onderwijs

De UNHCR werkt samen met regeringen en internationale organisaties om te zorgen voor kwalitatief hoogstaand onderwijs voor vluchtelingenkinderen en -jongeren overal ter wereld.