Wat we doen

We zorgen voor onderdak, voedsel, schoon drinkwater, medische zorg en andere noodzakelijke goederen.

Voor mensen die naar huis willen terugkeren, regelen we vervoer en hulppakketten en zorgen we voor nieuwe bestaansmiddelen en helpen we bij de re-integratie in het land van herkomst.