Noodhulp

UNHCR krijgt regelmatig te maken met noodsituaties waarin meteen moet worden ingegrepen. Het kan gaan om een oplaaiend conflict dat tienduizenden burgers verplicht om alles achter te laten, of een hevige aardbeving die honderdduizenden mensen op de vlucht jaagt. Het agentschap moet dan snel hulp kunnen bieden en hulpverleners naar de getroffen gebieden sturen. Ongeacht de humanitaire noodsituatie, de concrete hulp die aan vluchtende burgers wordt verleend is vaak een eerste brug naar bescherming en rehabilitatie op lange termijn.

Op elk moment kan UNHCR bliksemsnel ingrijpen wanneer zich een crisissituatie voordoet. Het agentschap kan bovendien binnen 72 uur 300 medewerkers op de been brengen die op dergelijke crisissituaties zijn voorbereid. Deze deskundigen maken deel uit van de snelle interventieteams (Emergency Response Teams of ERT’s) van UNHCR. Dat is mogelijk dankzij de steun van donoren, een wereldwijd netwerk van leveranciers, gespecialiseerde bedrijven en tal van andere partners. UNHCR medewerkers worden getraind om onder grote druk en extreme omstandigheden te werken. Samen met onze partners zorgen we voor onderdak, eten, water, dekens, en medische zorg en besteden we extra aandacht aan kwetsbare kinderen en vrouwen.