Wie we zijn

Op korte termijn streven we ernaar om de rechten en het welzijn van vluchtelingen te waarborgen. Op lange termijn is het ons doel om vluchtelingen bij te staan bij de terugkeer naar hun land van herkomst als de omstandigheden daarvoor gunstig zijn. Wanneer dat niet mogelijk is, biedt UNHCR ondersteuning bij ofwel hun integratie in het land waar ze verblijven, ofwel bij hun hervestiging in een ander land. Bovendien verleent UNHCR ook hulp aan staatlozen.

UNHCR België: bescherming verzekeren en een draagvlak creëren

De UNHCR-vertegenwoordiging voor België en Luxemburg is gevestigd in Brussel en is onderdeel van het regionale kantoor voor UNHCR in West-Europa. We waarborgen het respect voor de beginselen omtrent de bescherming van vluchtelingen in de Belgische wetgeving en asielprocedures en zorgen ervoor dat ze dagelijks worden uitgevoerd. In samenwerking met de autoriteiten werken we aan het hervestigen van vluchtelingen in België. We zijn ook actief in het bevorderen van de publieke steun voor asielzoekers, vluchtelingen en het werk van UNHCR wereldwijd via campagnes en fondsenwerving bij publieke en particuliere donoren.

Geschiedenis

De VN-Vluchtelingenorganisatie werd kort na de Tweede Wereldoorlog opgericht om de door het conflict ontheemde slachtoffers in Europa te helpen.

Cijfers

De belangrijkste cijfers omtrent migratie in een enkele oogopslag.

Hoge Commissaris

Aan het hoofd van UNHCR staat de VN Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen.

Ambassadeurs

UNHCR is heel dankbaar voor de steun van haar ambassadeurs, die zich inzetten om het werk van UNHCR onder de aandacht te brengen van zoveel mogelijk mensen.

Wie we helpen

UNHCR biedt wereldwijd levensreddende hulp en bescherming aan mensen die gedwongen op de vlucht zijn uit hun land van oorsprong.