Test je kennis over vluchtelingen

Deze quiz is gemaakt door UNHCR, de VN-Vluchtelingenorganisatie.

1. Een vluchteling is iemand die....

Correct! Wrong!

Volgens het Vluchtelingenverdrag is een vluchteling iemand die zijn of haar land van herkomst ontvlucht vanwege gegronde vrees voor oorlog, geweld of vervolging. Vluchtelingen zijn gedefinieerd en beschermd door internationaal recht. Vluchtelingen worden zodanig erkend juist omdat het voor hen te gevaarlijk is om naar huis terug te keren. UNHCR biedt al meer dan een halve eeuw hulp aan vluchtelingen.

2. Hoeveel mensen zijn er wereldwijd op de vlucht?

Correct! Wrong!

Eind 2018 waren er 70,8 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog, vervolging en conflicten. *Deze cijfers komen uit het UNHCR-rapport over de wereldwijde trends in 2018.

3. Welk land ontvangt het grootste aantal vluchtelingen ter wereld?

Correct! Wrong!

Voor het vijfde opeenvolgende jaar heeft Turkije het grootste aantal vluchtelingen wereldwijd (3,7 miljoen) ontvangen. Duitsland vangt het grootste aantal vluchtelingen op in Europa en zo ook het 5e grootste aantal ter wereld (1,1 miljoen vluchtelingen). Op de tweede plaats na Turkije komt Pakistan (1,4 miljoen), Oeganda als derde (1,2 miljoen) en als vierde Soedan (1,1 miljoen). Libanon en Italië ontvangen ook vluchtelingen. Libanon ontvangt 949.700 vluchtelingen en Italië ontvangt 189.243 vluchtelingen. Top 5 Turkije 3,7 miljoen Pakistan 1,4 miljoen Oeganda 1,2 miljoen Soedan 1,1 miljoen Duitsland 1,1 miljoen *Deze cijfers komen uit het UNHCR-rapport over de wereldwijde trends in 2018.

4. Juist of fout. Wereldwijd zijn de helft van de vluchtelingen kinderen.

Correct! Wrong!

Kinderen (jonger dan 18 jaar) vormden ongeveer de helft van de vluchtelingenbevolking in 2018. In 2009 was dit 41%. *Deze cijfers komen uit het UNHCR-rapport over de wereldwijde trends in 2018.

5. Juist of fout. De meeste vluchtelingen vinden onderdak in Europa.

Correct! Wrong!

Ongeveer 80% van de vluchtelingen woont in buurlanden van hun land van herkomst. Slechts 14% van de vluchtelingen wordt opgevangen in Europa (zonder inbegrip van Turkije, dat 18% opvangt). *Deze cijfers komen uit het UNHCR-rapport over de wereldwijde trends in 2018.

6. Het aantal mensen op de vlucht is de afgelopen 9 jaar...

Correct! Wrong!

Het totale aantal mensen op de vlucht is het afgelopen decennium aanzienlijk gestegen, van 43,3 miljoen in 2009 tot 70,8 miljoen in 2018.Het aantal mensen dat in Europa aankomt daarentegen is sinds 2015 aanzienlijk gedaald. *Deze cijfers komen uit het UNHCR-rapport over de wereldwijde trends in 2018.

7. Juist of fout. UNHCR en andere VN-organisaties wereldwijd hebben genoeg geld om vluchtelingen te helpen met onderdak, veiligheid, voedsel en onderwijs voor vluchtelingenkinderen.

Correct! Wrong!

Helaas beschikken we niet over genoeg geld om vluchtelingen onderdak, voedsel en onderwijs te bieden. Op basis van de huidige bijdragen, verwachten we dat de financiering voor 2018 slechts 55 procent zal dekken van de 8.2$ miljard die nodig zijn. De kosten van inactiviteit zijn hoog. Behoeften nemen toe en de toestand wordt slechter. Noodsituaties blijven aanhouden. Oplossingen worden alsmaar uitgesteld. Crises worden vergeten. Mensen lijden. Donaties kunnen het ergste voorkomen.