Компас: българска мрежа от центрове за закрила и включване

 

Центровете допълват услугите, предлагани от националните/регионалните власти и общините, с дейности, насочени към средносрочните и дългосрочните нужди на бежанците, включително езикови и културни занимания, както и подкрепа за препитание. Услугите се предлагат от началото на 2024 г. и се реализират благодарение на координацията и съдействието на Български червен кръст, Фондация за подкрепа и обновяване на Украйна (Ukraine Support and Renovation Foundation), Асоциация „Енерджи“ Варна (NRG), Каритас България и Фондация за достъп до права.

 

Инфо файл за центрове „Компас“

Информация на английски за центрове „Компас“