Select a language for our global site:

Select a country site:
 

НОВИНИ

НОВИНИ

Върховният комисариат на ООН за бежанците отправя препоръки към българското председателство на Съвета на ЕС

В своите препоръки ВКБООН определя два основни приоритета, които изискват спешно внимание: изготвяне на по-добра оценка на нуждата от закрила в ЕС и насърчаване на по-голяма солидарност и споделяне на отговорност сред държавите членки на ЕС.

Доклад за глобални тенденции за 2016г. – безпрецедентен ръст на преселване

65.6 милиона души – повече от всякога хора са принудени да се преселят в следствие на война, насилие или преследване по света, става ясно от Доклада за глобални тенденции на ВКБООН.

Page 2 of 512345