Учебни материали 15 – 18

Насърчават се груповите и индивидуалните занимания.

https://www.unhcr.org/bg/wp-content/uploads/sites/18/2019/09/CORRECTED-PDF-BG-Activity-Guide-15-18.pdf

Ръководство за упражнения

Изтеглете ръководството