Публикации | Богата колекция от печатна информация

Публикациите са важен начин ВКБООН да повиши информираността за бежанската кауза и да разпространява работата на Агенцията на глобално, регионално и местно ниво.

Публикациите са важен начин ВКБООН да повиши информираността за бежанската кауза и да разпространява работата на Агенцията на глобално, регионално и местно ниво.

Ние публикуваме различни материали, подходящи за широк кръг потребители  –  тематични брошури, информационни листовки с най-често срещаните въпроси и отговори, различни ръководства и правни реферати. Регионалните и местни офиси освен това разпространяват печатни материали, обхващащи теми от местен интерес и специално пригодени за местната читателска аудитория.

Информация за търсещите убежище и бежанците:

Световна база данни на ВКБООН - Refworld

Национални доклади и разнообразие от други документи – държавни профили и оценки, изследвания, доклади и други.

Публикации на глобалния уебсайт

Глобален доклад“, “Глобален апел“,
“Състояние на бежанците по света” и
много други публикации на ВКБООН.