Законодателство на Европейския съюз в областта на убежището | Към изграждане на обща система

Днес европейското законодателство и практика значително влияят върху разработването на механизми за бежанска закрила както в ЕС, така и извън него.

От 1999г. насам държавите-членки на Европейския съюз са приели редица важни правни мерки за по-добро справяне с увеличаващите се бежански предизвикателства на европейско равнище и създаването на Обща европейска система за убежище с хармонизирани правила, процедури и условия. Днес европейското законодателство и практика значително влияят върху разработването на механизми за бежанска закрила както в ЕС, така и извън него.

Този раздел съдържа основните правни инструменти, който съставляват европейското законодателство за убежището, както и други подбрани важни документи.

 

Директиви на Съвета на Европейския съюз:

 

Други документи на Европейския съюз:

 

Вижте повече: