Централна Европа с по-малко молби за закрила през 2011

В Централна Европа се наблюдава спад в молбите за убежище в първата половина на 2011, в сравнение със същия период година по-рано, според доклад на ВКБООН относно тенденциите на търсене на закрила.

Будапеща, 18 октомври (ВКБООН) – В страните от Централна Европа се наблюдава спад в молбите за убежище в първата половина на 2011, в сравнение със същия период година по-рано, а индустриализираните страни в световен мащаб са изправени пред 17% увеличение на молбите за закрила.

В шест страни в региона на Централна Европа, за които има налични данни, се вижда спад в молбите от 8.5 на сто. Докладът, публикуван днес от ВКБООН, показва тенденциите на търсене на закрила в индустриализираните страни за първата половина на 2011.

За първите шест месеца на 2011, България е получила 466 молби за убежище, с 12% по-малко от предходната година. Унгария е с 27 процента по-малко молби за убежище, като 771 са регистрирани между януари и юни тази година. Полша е регистрирала 752 молби за убежище, което представлява намаление от 52 спрямо същия период на миналата година, докато Словакия е получила само 203 заявления, 16% намаление от 2010.

Две страни в региона са получили увеличение на молбите. В първата половина на 2011, Румъния е регистрирала 553 заявления, което представлява увеличение с 37% спрямо същия период година по-рано, докато Словения е регистрирала 174 молби за убежище, което е ръст от 19% спрямо първата половина на 2010.

В Централна Европа основните страни на произход за лица, търсещи убежище, са Руската федерация, Афганистан, Сърбия и Косово, Ирак, Тунис, Пакистан, Армения, Сирия, Иран, Нигерия и Китай. В България, основните страни на произход през този период са Ирак, Афганистан, Сирия, Сомалия, Иран и лица без гражданство.

От 44-те страни, изследвани в доклада като цяло, 198 300 молби за убежище са подадени в периода между 1 януари и 30 юни 2011, в сравнение с 169 300 през същия период година по-рано.

2011 г. досега се наблюдава изместване големи кризи в Западния и Северния регион на Африканския рог. В доклада се констатират увеличения в броя на молбите за убежище от тунизийци, иворианци, и либийците (4,600, 3,300 и 2,000 съответно), но като цяло, въздействието на тези събития не се е отразило на подадените молби в индустриализираните страни.

“2011 е година на изместване на кризи, в сравнение с всички други, които съм виждал за времето ми като Върховен комисар”, заяви Върховният комисар на ООН за бежанците Антониу Гутериш. “Тяхното влияние върху молбите за убежище в индустриализираните страни изглежда е ограничено, далеч от колкото можеше да се очаква, тъй като повечето от тези, които избягаха, отидоха в съседните страни. Въпреки това ние сме благодарни, че индустриализираните държави са продължили да зачитат правото на хората да им бъдат разгледани молбите за убежище. ”

По държави, Съединените щати имат повече претенции (36.4 хиляди), отколкото всяка друга индустриализирана страна, следвана от Франция с 26,100, Германия 20100, 12600 Швеция и Обединеното кралство 12200 приложения.

Докладът “Нива и тенденции в търсенето на убежище в индустриализираните страни, първо полугодие 2011” допълва годишния доклад на ВКБООН – Глобални тенденции, издаван през юни всяка година и според които 80 процента от бежанците се намират в развиващите се страни.

****

КРАЙ

За допълнителна информация:

Борис Б Чеширков, Връзки с обществеността+359 2 989 20 50, +359 878 507 041

[email protected]
www.unhcr.bg

facebook.com/UNHCRcentraleurope
twitter.com/RefugeesCE