Молбите за убежище – наполовина спрямо началото на хилядолетието

Това е една от основните констатации на статистическия обзор на ВКБООН, Агенцията на ООН за бежанците, за 2010 относно молбите за убежище, подадени в 44 индустриално развити страни.

ЖЕНЕВА – Броят на потърсилите убежище в индустриално развитите страни продължи да пада през 2010, като цифрите намаляват почти наполовина спрямо нивото си от началото на хилядолетието.

Това е една от основните констатации, съдържащи се в публикувания днес статистически обзор на Агенцията на ООН за бежанците за 2010 относно молбите за убежище, подадени в 44 индустриално развити страни.* Докладът се занимава с новоподадените молби за убежище и не посочва на какъв брой лица е бил предоставен бежански статут.

Според доклада миналата година в индустриално развитите държави са били подадени 358 800 молби за убежище, което е спад с 5 процента спрямо 2009 и около 42 процента по-малко, отколкото през пиковата година на десетилетието –  2001, когато бяха отправени почти 620 000 молби за убежище.

“Глобалната динамика в търсенето на убежище се променя. Молбите за убежище в индустриално развития свят са много по-малко на брой, отколкото преди едно десетилетие, а нивата на годишна база се повишават само в много малък брой държави,” заяви Върховният комисар за бежанците Антонио Гутериш. “Нужно е да проучим причините, за да установим дали този спад се дължи на по-малкото принуждаващи фактори в страните на произход или на по-строгия миграционен контрол в държавите на убежище.”

Цифрите отбелязват спад в повечето региони

Общият брой нови молби за убежище от миналата година се нарежда на четвърто място сред най-ниските данни от последното десетилетие. Спад на годишна база се отчита в повечето региони, включително в Европа, Северна Америка и Северна Азия. В рамките на Европа най-значителното намаление е регистрирано в Южна Европа, където броят на молбите е намалял с 33 процент спрямо 2009. Това се дължи предимно на факта, че по-малък брой хора са потърсили закрила в Малта, Италия и Гърция. Този спад обаче се компенсира от повишението на други места, особено в Германия (49%), Швеция (32%), Дания (30%), Турция (18%), Белгия (16%) и Франция (13%). В страните от Северна Европа увеличението в Дания и Швеция пък се компенсира от значителния спад в Норвегия (-42 процента) и Финландия (-32 процента). През 2010, България регистрира 1,025 молби за закрила, увеличение с 12% спрямо 2009.

От всички континенти единствено Австралазия регистрира увеличение в броя молби за убежище спрямо 2009. Австралия получи 8,250 молби, което представлява увеличение от 33 процента. Въпреки това броят на молбите там бе доста под нивата, регистрирани в други индустриално развити и индустриално по-изостанали държави, като нивото им е повече от една трета по-ниско спрямо 2001.

САЩ оглавяват списъка на приемните държави

В класацията на отделните държави Съединените щати остават вече пета поредна година на първо място по брой приети търсещи убежище, като в тази страна се подава една от всеки шест молби за убежище в индустриално развитите страни, обхванати от доклада. САЩ регистрират увеличение с 6,500 молби, отчасти дължащо се на повишения брой търсещи убежище от Китай и Мексико.

Франция поддържа позицията си като приемник на втория по големина брой новоподадени молби, при 47,800 през 2010, най-вече търсещи убежище от сръбски, руски и конгоански произход. Германия зае трето място в класацията на приемните страни, с увеличени от 49 процента. Това повишение се обяснява донякъде от увеличения брой търсещи убежище от Сърбия и Бившата Югославска република Македония. Това развитие до голяма степен се приписва на въвеждането на безвизов режим за Европейския съюз за граждани на тези две държави през декември 2009.

Швеция и Канада се нареждат съответно на четвърто и пето място. Взети заедно, първите пет държави на убежище в класацията са получили повече от половина (56 процента) от всички молби за убежище, обхванати в този доклад.

Повечето молби – от Сърбия

По отношение на местата на произход, най-голямата група търсещи убежище през 2010 беше от Сърбия (28,900, включително Косово). Страната регистрира 54 процента увеличение спрямо 2009, когато се нареждаше едва на шесто място по брой молби. Интересно е да се отбележи, че броят молби за убежище през 2010 е сравним с 2001, непосредствено след кризата в Косово.

Афганистан преминава на второ място с намаление от 9 процента спрямо предходната година. За разлика от 2009, когато молбите от афганистански граждани бяха подадени предимно в Норвегия и Обединеното кралство, през 2010 повече молби бяха подадени в Германия и Швеция. Търсещите убежище китайски граждани оформят третата по големина група на подалите молби през 2010, което донякъде се дължи на значителния спад в броя новоподадени молби от Ирак и Сомалия. За пръв път от 2005 насам Ирак не е сред първите две държави на произход на търсещите убежище. Страната сега се нарежда на четвърто място, следвана от Руската федерация. Сомалия, която заемаше трето място през 2009, пада до шеста позиция през 2010.

Поставяйки най-големия брой търсещи убежище в контекста на неотдавнашните спешни развития в Кот д’Ивоар и Либия, Гутериш отбеляза, “Като цяло развиващите се страни продължават да поемат основното бреме на отговорността за приютяване на бежанците. Въпреки многото други проблеми, с които трябва да се борят, държавите като Либерия, Тунис и Египет оставиха своите граници отворени за изпадналите в нужда хора. Призовавам всички останали страни да им окажат подкрепа.”

 

* 44-те  икономически развити държави, включени в този доклад, са 27-те държави от Европейския съюз, както и Албания, Австралия, Босна и Херцеговина, Канада, Хърватия, Исландия, Япония, Република Корея, Лихтенщайн, Черна гора, Нова Зеландия, Норвегия, Сърбия, Швейцария, Турция, Съединените щати и Бивша Югославска република Македония.

 

КРАЙ