Социален проект, който дава възможност на бежанци да работят в сферата на технологиите

Заетостта е един от най-важните инструменти за социално и икономическо приобщаване и участие в обществото. Възможностите за квалификация, преквалификация и намирането на работа са в основата за насърчаване на интеграцията и приобюаването към обществото на бежанците и хората, търсещи закрила в България. Не са много компаниите в страната, които имат готовност да наемат или вече са наели бежанци, но въпреки това има добри примери в това отношение.

Ива Гумнишка е млад социален предприемач и основател на проекта Human in the loop, който дава възможност на бежанци да работят и да се развиват в сферата на технологиите.

“Хората се справят нмого добре! В бъдеще ще се стремим да включим още повече хора, които имат проблем с интеграцията, заради това, че не говояят езици или нямат  професионален опит.” споделя Ива.

Вижте цялата история, разказана от Ива и нейните колеги тук.