ВКБООН търси преводачи със следните езици: фарси, пащу и български

Представителството на Върховния Комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН) в България, София, търси да наеме преводач със следните езици: фарси, пащу и български език. Владеенето на английски език е предимство.

С избраните кандидати ще бъде сключен временен договор в съответствие с правилата и разпоредбите на ВКБООН. Периодът на договора е от 1 юли 2019 г. до 31 декември 2019 г.

Краен срок за кандидатстване: 15 юни 2019 г.

Информация за позицията на български

Информация за позицията на английски