ВКБООН търси преводачи от арабски, кюрдски, фарси, пущу и урду

Представителството на Върховния Комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН) в България, София, търси преводачи от арабски, кюрдски, фарси, пущу и урду.

Краен срок за кандидaтстване: 4.03.2019 г.

Повече информация за позицията може да откриете тук.