ВКБООН търси изследовател на жилищни политики

Представителството на Върховния Комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН) в България, София, търси да наемe изследовател на жилищни политики.

С избраните кандидати ще бъде сключен временен договор в съответствие с правилата и разпоредбите на ВКБООН. Периодът на договора е от 1 ноември 2019 г. до 31 декември 2019 г.

Краен срок за кандидатстване: 7-ми ноември 2019 г.

Информация за позицията на английски