ВКБООН търси преводачи със следните езици: арабски, кюрдски и български

Представителството на Върховния Комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН) в България, София, търси да наема преводач с арабски, кюрдски и български език. Владеенето на английски език е предимство.

С избраните кандидати ще бъде сключен временен договор в съответствие с правилата и разпоредбите на ВКБООН.

Периодът на договора е от 1 юли 2019 г. до 31 декември 2019 г. Договорът не предполага законова или друга презумпция за подновяване и не може да бъде преобразуван в друг вид назначение.

Краен срок за кандидатстване: 15 юни 2019 г.

Информация за позицията на български 

Информация за позицията на английски