ВКБООН търси преводачи от английски на български и от български на английски

Представителството на Върховния Комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН) в България, София, търси преводачи от англисйки на български и от български на английски.

Краен срок за кандидaтстване: 4.03.2019 г.

Повече информация за позицията може да откриете тук.