Нуждите на българския пазар на труда като ключ към заетостта на бежанците – проучване на ВКБООН и Катро България

Целта на проучването, реализирано в края на 2018-та година от КАТРО България с подкрепата на ВКБООН, е да изследва потенциала за интеграция на бежанците на българския пазар на труда, като се имат предвид настоящите и бъдещи тенденции на развитие на работната сила в България. Проучването акцентира не само върху спецификите на българския пазар на труда и нуждите на бизнеса, но предлага и конкретни мерки и препоръки, целящи да подкрепят както бежанците, така и работодателите в усилията им за постигане на постоянна заетост.

Някои от основните изводи и препоръки от проучването са, че бежанците и мигрантите ще трябва да повишат своите умения и квалификации, както и познанията си по български език, за да отговорят на изискванията на работодателите. В същото време, съществува заявена готовност и желание от страна на работодателите да подкрепят бежанците в този обучителен процес, при условие, че лицата са мотивирани да инвестират усилия и да се ангажират с целите и мисията на компанията.

Пълният доклад на проучването може да изтеглите от тук.

Английска версия на доклада/ English version of the report