Tероризмът и войната създават бежанци

Идеята, че бежанците са пряко свързани с тероризма, е активно промотирана. Мнозинството от тях всъщност бягат от враждуващи ислямски движения в родните си страни и са жертви на войни и конфликти.

По данни на Държавната агенция за бежанците 67% от лицата, получили статут на бежанец в България през 2018 г., са жени и деца[1]. Тази тенденция продължава, тъй като статистиката показва, че до април 2019 г. 65% от лицата, получили международна закрила, са жени и деца[2]. През последните 5 години не са регистрирани случаи на насилие, извършени от бежанци в България. Междувременно неправителствени организации, както и наблюденията на ВКБООН, потвърждават за над 10 случая на насилие срещу бежанци в страната през последните 5 години.

Преди да формираме мнение, трябва да си припомним, че бежанците са сред първите жертви на войните и терористичните атаки. Бежанците не създават тероризъм, тероризмът и войната създават бежанци.

 

[1] Отчет на ВКБООН за предоставянето на закрила в България http://bit.ly/2Fr8XOA

[2] Отчет на ВКБООН за предоставянето на закрила в България http://bit.ly/2Fr8XOA