Закрила на лицата без гражданство | Изпаднали от системата

Днес липсата на гражданство продължава да бъде сериозен проблем, който засяга около дванадесет милиона души по целия свят, които нямат гражданство и по тази причина са „изпаднали от системата”.

Липсата на гражданство се отразява изключително тежко върху живота на хората. Притежаването на гражданство е основна предпоставка за пълноценно участие в обществото и за ползване на основните човешки права.

Липсата на гражданство възниква по различни  причини, включително законови противоречия предаване на територия, законодателството за гражданство, административни практики, дискриминация, липса на регистрация на ражданията, отнемане на гражданство или отказ от него. Днес липсата на гражданство продължава да бъде сериозен проблем, който засяга около дванадесет милиона души по целия свят, които нямат гражданство и по тази причина са „изпаднали от системата”.

В Централна Европа, случаите на лица без гражданство са малко в сравнение с глобалните нива, но някои страни имат значителен брой. Докато актуализираните статистически данни за държавните не са налични, в Словакия и Полша има около 1000 лица без гражданство във всяка страна. В Словения, където хиляди хора са били “изтрити” от населението през 1992 г., след като страната стана независима, около 4000 души все още са несигурни в гражданския си статут.

ВКБООН разполага с мандат да работи с правителствата, за да предотврати възникването на липса на гражданството, да разреши случаите, които съществуват, и да защити правата на лицата без гражданство във всички страни по света.

В Централна Европа ВКБООН активно насърчава присъединяване към Конвенцията от 1954 г. относно статута на лицата без гражданство и Конвенцията от 1961г. за намаляване на случаите на лица без гражданство. Две от седемте държави, обхванати от Регионалното представителство за Централна Европа – Полша и Словения все още не са страни по едната или и по двете конвенции.

Други страни вече са се присъединили и към двете конвенции, като обаче не разполагат с механизъм за идентифициране на лицата без гражданство и систематичната им закрила. Унгария, където такъв конкретен механизъм за определяне на липсата на гражданство и закрила съществува от 2007г., служи като пример за добра практика на международно ниво, въпреки това остават несъответствия, които трябва да се изгладят, за да се гарантира пълен достъп до процедурата за определяне на статута на апатридите.

В тази връзка ВКБООН активно лобира за най-ранното възможно установяване и разработване на подходяща национална законодателна рамка и специфични механизми за разрешаване на проблема с липсата на гражданство, което да позволи на лицата без гражданство да се ползват от основните права на човека и правата на граждани.

Свързани документи: